Od prosince 2006 byla na rozkaz Ústeckého kraje ve jménu hejtmana Šulce (ODS) zlikvidována osobní doprava na trati Bříza obec (do přejmenování Račiněves) - Mšené lázně - Budyně nad Ohří - Libochovice. Od té doby se dá dojet vlakem do Budyně nad Ohří jen díky iniciativě KŽC a postupné změny antiželezničního myšlení vedení Ústeckého kraje, avšak pouze v letním období o sobotách a nedělích. Původně, ale jezdily všechny vlaky v relaci Vraňany – Straškov - Libochovice a dopolední vlak měl dokonce ve Vraňanech přípoj od pražského rychlíku (Krušnohor), tím byly obslouženy Mšené Lázně.

Mšené Lázně byly ve své době dávány za vzor, kdy tam byly jako první instalovány samovraty. Nyní je to neobsazená zastávka bez kolejového rozvětvení se zbořenou výpravní budovou. Výpravní budova v Budyni nad Ohří zatím stojí a má zatlučená okna. Všechny výměny v dopravně D3 Budyně nad Ohří mají amputován výměnový jazyk, takže se zde nedá křižovat ani odstavovat vozy, ač kolem nádraží jsou dokonce tři podniky - Komprafin, Zepos a strojírna Rotor Clips. Firma Komprafin na svých stránkách https://komprafin.webnode.cz/o-nas/  zmiňuje výborné spojení po dálnici, o dráze ani řádka, a v odkazu letecké mapy na https://mapy.cz/  vidíme na dvoře odstaveno asi 15 kamionů.
Trať Vraňany - Libochovice byla postavena 12. října 1907 a pro trať byla objednána lokomotiva Arcivévoda Karel 422.025 (t.č. neprovozní exponát NTM) více zde : http://www.zeleznicnipoklady.cz/produkt/422-025/  Jako druhý stroj byla provozována lokomotiva 422.024. Trať je dirigována dirigujícím dispečerem výpravčím ze Straškova, přilehlou stanicí je DOZ Libochovice, která je ovládána z DOZ Lovosice. Město Budyně nad Ohří je turisticky oblíbené díky vodnímu hradu založeným králem Přemyslem Otakarem II., v roce 1551 byl hrad poškozen výbuchem střelného prachu, do roku 1945 patřil rakouskému hraběcímu rodu Herberstein, který o něj přišel spolu s Libochovicemi a Nepomyšlí na Benešovy dekrety. Poslední majitel byl Johan Joseph hrabě Herberstein-Proskau (1854-1944) c. k. komoří, poručík hulánů v záloze atd. Druhá větev rodu dosud vlastní v Rakousku hrad Herberstein. Městské opevnění v Budyni bylo v roce 1759 rozbořeno Prusy, a zůstala z něj dosud zachována hranolová věž. Město je od roku 1992 Městskou památkovou zónou.
To vše je v Budyni, ale Ústecký kraj i nadále neobjednává celoroční osobní dopravu. Takže pravý železničář město jen tak nenavštíví, pouze od roku 2011 turistickým vlakem dopravce KŽC, jak již bylo výše popsáno. Kdyby KŽC nebylo, byla by trať již možná vytrhána, protože v roce 2010 ji chtělo Ministerstvo dopravy zrušit, ač v roce 1987, zde byla železničním vojskem trať zcela nově položena a v roce 2006 generálně opraveny mosty přes Ohři, jen půl (!) roku před zastavením pravidelného provozu.
Z Budyně se dát přeci jen na vlak dojít a to do Libochovic po turistické značce.
Martin Kubík

Právě přítomno: 392 hostů a žádný gestor