Minulou zprávu o cestě z Žihle do Kralovic jsem zakončil v „Cestujeme s Obzorem“ odjezdem historického vlaku v motorové trakci z Kralovic. 27. září byl do Kralovic konečně vypraven parní vlak a to se skvostem muzea ČD, a. s., Lužná u Rakovníka lokomotivou 414.096 vyrobenou vídeňskou továrnou železniční společnosti StEG v roce 1906. Na parním dómu se skví její výrobní štítek. Zážitek z jízdy parního vlaku na mladotické trati umocňuje jízda do stoupání u Strachovického mostu 22 promile. 414.096 stoupání zvládla na výbornou, což mi na můj dotaz potvrdil strojvedoucí: „zvládneme to vždy!“

V parním vlaku jsem v bufetovém voze hovořil i s bývalým strojvedoucím parních lokomotiv, který začínal jako strojvedoucí v Kladně hlavně na řadě 534.0, na vojně sloužil jako strojvedoucí v Plzni, kde jezdil i na albatrosech 498.0, či na šlechtičně i dnes muzejní, ale již neprovozní 475.1142. Zavzpomínali jsme i na předčasně zesnulého parního strojvedoucího Jaroslava Kuřete, který ve své době jezdil výhradně na 434.2186, ale i na pana Plichtu, Babůrka atd. Všem těmto strojvedoucím mohou děkovat dnešní generace obdivovatelů parních mašin, protože právě oni jim prodloužili život svou láskou ke strojům. Stroje totiž většinou přežívají generace strojvedoucích, o tom by mohla vypravovat i v roce 2019 po letech zprovozněná právě 414.096.
Trať Rakovník – Kožlany – Kralovice - Mladotice byla uvedena do provozu 9. 7. 1899, ale jak známo, od roku 1997 byla na trati v úseku Čistá – Kralovice - Mladotice zahájena nepřetržitá výluka s tím, že bude trať po opravě zprovozněna. V roce 2001 byl alespoň opraven úsek Čistá – Kožlany - Kralovice s přislíbením, že se bude pokračovat až do Mladotic. K tomu zatím nedošlo. Dle posledních informací usilují města a obce na trati k opravě zatím úsek Kralovice - Mariánská Týnice. Při parní jízdě byl na tento projekt vystaven informační panel na nástupišti v Kralovicích. Stav výpravních budov je špatný, ale rozhodně se bořit nebudou. Zatím jsou prý zachráněny budovy Kralovice a Čistá a jedná se o Kožlanech.
Při návštěvě vlakem města Kralovice zvu čtenáře k prohlídce mumií rodiny Gryspeků z Gryspeku v renesančním kostele svatých Petra a Pavla. Mumie pocházejí z 16. století. Rod Gryspeků vládnul v oblasti Kralovicka v letech 1542 - 1622, zasloužil se i na povýšení na město od císaře Ferdinanda I. Habsburského v Den svatého Michaela Archanděla 29. září 1547. Rod musel opustit město v roce 1622, ač žádal o prominutí trestu za účast některých příslušníků rodu na Stavovském povstání v roce 1618. V roce 1666 byly cínové rakve otevřeny a zjištěna neporušenost zemřelých. Z cínu byly odlity píšťaly na barokní varhany, které byly nejprve v Plasích (kde dle pověsti hrály falešně) a instalovány v kostele nad rodovou kryptou, kde hrají spolehlivě dodnes! Mumie se důstojně vystavují od roku 1890, kdy knížecí rod Metternichů z Plasů nechal zhotovit prosklené rakve. Po jejich restaurování v roce 2011 je mohou návštěvníci opět obdivovat. Na restaurování kostele a hrobky přispěla i dosud žijící větev rodu v Bavorsku reprezentována Waltrem (1929-2015,Schwabing) a Romou Griessenbeck von Griessenbach, spisovatelkou, která vyšla kniha o rodu i v češtině. https://www.databazeknih.cz/knihy/florian-griespek-z-griespachu-na-kacerove-ve-sluzbach-koruny-ceske-206397

Martin Kubík

Právě přítomno: 293 hostů a žádný gestor