V Cestujeme s Obzorem (10. 3. 2021) jsme si mohli prohlédnout bývalou trať Modřanky, vedoucí Krčským lesem. Nyní se podívejme na bývalou koncovou žst. Modřany (žst. Praha-Modřany). Hlavní podíl na rozvoji Modřan byl vznik cukrovaru v roce 1861, který postavil stavitel Zloch. Jeho jménem je proto ozdobena i jedna ulice v Modřanech. Cukrovar využíval od roku 1882 železnici do Nuslí, ale stejně tak přepravoval cukr i po řece Vltavě a od Mělníka Labi až do Hamburku a dále po zámořských lodích do celého světa.

Po privatizaci cukrovaru v báječných 90. letech cukrovar koupila společnost East-West Suger, která tento experimentální cukrovar po kampani 2001/2002 ze dne na den zavřela a rozdala udiveným dělníkům výpovědi. Cukrovar měl navíc již nasmlouván řepu z 3500 hektarů polí zemědělců v středních Čechách i v okrajových částech Prahy, zemědělci vyhrožovali vládě, že jim řepu složí v Praze u ministerstva zemědělství, ale tak jako vždy z toho nakonec nebylo nic a cukrovar šel vyjma komínu k zemi. S ním zanikla i rozsáhlá vlečka, která měla dokonce dvě napojení v žst. Modřany.
Modřany byly při přeložce tratě z Braníka v roce 1991 generálně rekonstruovány a získaly reléovku - v té době měly pět dopravních kolejí, tři manipulační a napojení čtyř vleček, z nichž odbočovaly ještě další vlečky. Obsluhovaly plno věhlasných průmyslových podniků, jako byla například Sigma Komořany (vlečka jako jediná fyzicky existuje, ale nepoužívá se), EŽ, zmíněný cukrovar, Nestlé-Orion, Elektropřístroj (podnik existuje, nic po dráze nevozí, ani nemůže, vlečka vytrhána), Chirana (podnik zlikvidován) či Mikrotechna (podnik zlikvidován). To vše se můžeme dočíst i zde, ač je web již v něčem zastaralý: http://www.modranskyweb.cz/index.php 
Vlečka do Orionky byla ještě po povodni v roce 2002 opravena a vybavena novými PZZ, následně však vytrhána. Nestlé ukončil výrobu v Orionce a všechny budovy továrny zbořil a pozemky prodal developerům, pouze si vystavěl nové ředitelství pro oblast Východ, nic v Praze nevyrábí (tč. dle webu vyrábí pouze v Holešově a Olomouci): https://www.nestle.cz/cs/o-nestle/historie-nestle-v-cr-a-sr
V současné době probíhá kolem tratě robustní výstavba nových bytových domů a to i těsně u tratě, navíc v zátopové oblasti. Boří se i staré Hodkovičky poblíž vjezdového návěstidla žst. Praha-Braník.
Modřany jsou jinak zajímavé původně gotickým kostelem, který krátce po roce 1648 sloužil jako prachárna, kolem je hřbitov, kde leží například předválečný přednosta žst. Modřany či prokurista cukrovaru. Na vršíčku je barokní zvonice s novodobou Křížovou cestou, pojatou jako smírčí kamenné malé kříže. Při cestě do Braníka si povšimneme i obnovené modřanské vinice zvané Biskupská, ve viničném domku je vinotéka.
V trase původní Modřanky vede tramvajová trať. Na původní trati byla ještě v 70. letech hláska Hodkovičky. Z původní širé tratě Braník - Modřany odbočovaly tehdy dvě vlečky. Po roce 1991 byla vlečka vedena přímo z žst. Praha-Modřany. V roce 1991 byly ještě velkolepé plány o průmyslové budoucnosti Modřan. Tradiční průmysl v Praze prakticky již neexistuje. Do Modřan jezdilo do práce po trati 210 (S 8/88) stovky dělníků. Dělnické vlaky byly ostře sledovány analýzou tehdejšího Provozního oddílu Praha, Severozápadní dráhy, a kdo je zpozdil, dostal mangl.
Žst. Modřany leží v km 39,598 Pacifiku a v km 12,350 Modřanky, číslované od Nuslí. V žst. Modřany se tedy kilometráž historicky lomí. Kilometráž se lomí i v žst. Praha-Braník z důvodu změny vzdálenosti po přeložkách. Zajímavá je i skutečnost, že při poruše zabezpečovacího zařízení v žst. Praha-Modřany (DOZ Vrané) nelze předat na místní obsluhu, z čehož vyplývá, že se prostě nejezdí a zavádí NAD. Nouzový pult není v původní výpravní budově žst. instalován patrně z důvodu, že osud budovy je demolice.
Martin Kubík

          
 

Právě přítomno: 465 hostů a žádný gestor