Výlet do Radotínského údolí možno netradičně zahájit po výstupu z vlaku v žst. Řevnice, kde přestoupíme na autobus PID 311. Vystoupíme v zastávce Mořina, Trněný Újezd, rozcestí I. (pozor některé spoje jedou mimo tuto zastávku). Při procházením vesnice si povšimneme železniční přejezd t. č. nepoužívané odbočky z vlečky Nučice-Mořina. Dále pokračujeme po silnici a za křižovatkou ve směru na Roblín odbočíme vlevo na polní cestu do Kuchaříka a dále po silnici stále rovně prudkým klesáním do obce Choteč.

V Chotči uzříme dominantu obce nepoužívaný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, tato světice má v centru obce barokní sochu. Památkou obce Choteč je Mlýn u Veselých, který je nepřetržitě v majetku jedné rodiny od roku 1776, mlýn je funkční a nyní opět mele obilí z vlastních polí u Zbuzan, 4 km od Chotče (z. Zbuzany leží na trati Praha-Smíchov – Rudná - Beroun, tzv. „Hrbatá“). Návštěvy mlýna a prodej mouky najdete zde: http://www.mlyn-uveselych.cz/ Mlýn leží na Radotínském potoku, který odvodňuje oblast od Úhonic až do Radotína, kde se vlévá do Berounky.
Od mlýna pokračujeme podél potoka a za dalším již bývalým mlýnem zvaným Kalinův začíná Přírodní rezervace Radotínské údolí o rozloze 130,2 ha, byla vyhlášena v roce 1950: Významné geologické profily a naleziště zkamenělin v břidlicích a vápencích svrchního siluru a vápencích spodního devonu (Neznámá tvář Prahy, Dokořán 2014, autoři: Kubíková, Kříž, Hrouda, Skalická). Kolem přírodních scenérií dojdeme až k Maškovu mlýnu, kde doporučuji nastoupit na bus 246 a vystoupit u Cementárny Radotín a prohlédnout si vlečku do cementárny, či pokračovat až k žst. Praha-Radotín, kde možno navštívit tradiční nádražní hostinec či nový pivovar Horymír, ten leží nedaleko.
Nová cementárna v Radotíně-Lochkově nahradila v letech 1959-1961 původní cementárnu z roku 1871, která stála přímo u žst. Radotín. Několikakilometrová vlečka „Českomoravský cement a. s., závod Praha Radotín,“ vlečka je zaústěna z koleje č. 2 v žst. Praha Radotín výhybkou 32XS v km 10,237 celostátní dráhy Praha-Smíchov - Beroun. Provoz na vlečku a z vlečky na řídí výpravčí A žst. Praha-Radotín spolu s odpovědnou osobou vlečkaře - výpravčí vlečky. Vlečka je silně využívána, v současné době je její provoz složitější vlivem generální přestavby žst. Praha-Radotín, která je t. č. (červen 2021) jedním velkým staveništěm.
Partnerské město Radotína je od roku 1992 bavorské město Burglengenfeld, kde je nyní dokonce Radotínské náměstí - Radotinerplatz. Do Burglengenfeldu byla osobní doprava zastavena již v roce 1967, v současné době probíhá intenzivní jednání o obnově osobní dopravy. A proč je právě toto německé město partnerské? I tam totiž pracuje sesterská cementárna Heidelbergzement, jejíž součástí je nyní i cementárna v Radotíně. https://www.heidelbergcement.cz/cs/kontakty/cmc/vyrobni-zavody/radotin 
Martin Kubík

Právě přítomno: 264 hostů a žádný gestor