V roce 1947 bylo rozhodnuto, že bude zvýšena hlubinná těžba hnědého uhlí u obce Malé Straciny, proto byla vybudována odbočka z maďarské tratě Ipolytarnóc - Balassagyarmat ze stanice Nógrádszakál. Přesně před sedmdesáti lety 12. září 1951 byla trať zprovozněna peážně přes maďarské území do Lučence přes Kalondu. V roce Pražského jara 1968 bylo ujednáno, že i v rámci nově vzniklé federace ČSSR, bude zřízen okres Veľký Krtíš. Proto byla trať z Malých Stracin prodloužena 28. února 1978 do Veľkého Krtíše.

Je zajímavé, že kilometráž 0 začíná v žst. Malé Straciny, uvažovalo se totiž, že bude postavena zcela nová trať z Lučence přes Malé Straciny - Veľký Krtíš a dále až na trať Šahy - Zvolen, kde by se napojila v žst. Hontianské Nemce. I proto byla žst. Veľký Krtíš postavena asi kilometr za městem, byla vybavena moderním zabezpečovacím zařízením a protože z projektu sešlo hlavně z politických důvodů, byla ještě před rozpadem ČSFR zastavena osobní doprava do Veľkého Krtíše. Žst. Veľký Krtíš byla posléze přebudována na obrovskou pilu a překladiště dřeva. V roce 2015 došlo k uzavření dolů v Malých Stracinách a tím k zavedení trvalé výluky služby výpravčího, možná i proto se pila odstěhovala a bývalá žst. Veľký Krtíš zeje prázdnotou. Dosud překvapivě ji střeží hlídač obklopen toulavými psy. Do Malých Stracin se kupodivu vrátil život, neboť vlečka do velkého obilného sila je opět v provozu, na vlečce je dokonce vlastní posunující lokomotiva.
Trať jsem navštívil z maďarské strany po vystoupení z vlaku v žst. Nógrádszakál jsem přešel hranici po polní cestě a mostku u obce Bušince. Ve Veľkém Krtíši je možnost ubytování v hotelu Dolina. Další den jsem použil autobus do Haliče při Lučenci. V Haliči je nově opravený zámek přestavěný na luxusní hotel, ale hlavně sem do roku 1966 vedla lokální trať z Lučence. V roce 1976 bylo rozhodnutu o její fyzické likvidaci, z tratě zbylo pouze torzo asi 1,5 km do obilného sila v Lučenci. U bývalé žst. v strážním domku je malé železniční muzeum, město prý chce koupit i budovu bývalé stanice a do Lučence se staví cyklostezka.
A když již jste v Lučenci, tak je možno navštívit ještě trať Breznička - Katarínska Huta, na niž byla veškerá doprava zastavena za „Dzurindovy rošády“ v únoru 2003. Trať je jednou ročně vyřezávána, ale veřejný provoz tam dle červeného terče v žst. Breznička není dovolen. U zastávky Maša je fungující slévárna, ale při povodni v roce 1997 byl stržen mostek vlečky a výměna byla demontována - i přesto je stále v pomůckách tratě uváděna vlečka! Další vlečka je v koncové dopravně D3 Katarínska Huta, jelikož je trať mimo provoz, musí po letech obnovená sklárna vše vozit kamiony.
Martin Kubík

 

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor