Pln optimismu jsem psal v „Cestujeme s Obzorem“ (4. 10. 2020) jak kralovický železniční spolek bojuje o obnovu 24 let neprovozního úseku tratě Kralovice - Mladotice a že léta tyto snahy blokoval Plzeňský kraj. Když konečně Plzeňský kraj vzal nejen mladotickou dráhu na milost a byl nakloněn obnově tratě, tak zvítězila v krajských volbách 2020 v Středočeském kraji antiželezniční klika pod vedením PirStan. A tak od GVD 2022 bude veškerá pravidelná osobní doprava na trati Rakovník - Kralovice zastavena a to v Středočeském i Plzeňském úseku.

Plzni patří oprávnění objednávat vlaky pouze do Kožlan a tím, že úsek Mladotice - Kralovice nebyla schopna Správa železnic opravit. Ani za 24 let nepřetržité výluky je úsek do Kožlan nemožno obsloužit. Navíc Správa železnic vypadá, jakoby s rušením osobní dopravy neměla problém a tak již v předstihu začala práce na zrušení zabezpečení provozu podle předpisu pro zjednodušenou dopravu D3 a od nového GVD bude trať převedena na řízení dle předpisu D1. Tím dojde ke zrušení všech dopraven a k znemožnění křižování či předjíždění vlaků. Všechny vedlejší dopravní koleje budou změněny na manipulační a jejich další osud bude nejistý. Touto změnou bude dotčena i možná obnova úseku Mladotice - Kralovice.
Je zajímavostí, že v úseku Mladotice - Kralovice je oficiálně uváděno v PND 3 sedmnáct (!) železničních přejezdů, přičemž většina z nich je zalita asfaltem nebo rozkradena. V „ještědopravně“ Kralovice je napojena sjízdná vlečka ZZN - bohužel není využívána, ač ZZN i šrotiště v jejím obvodu funguje, tak vše vozí kamiony (nebojte se, brzy řidiči dojdou). Na manipulační koleji „ještědopravny“ Kralovice se poslední roky úspěšně rozjela nakládka dřeva. I za mé návštěvy 5. listopadu bylo naloženy a přistaveny k odsunu čtyři vozy Eas, Ealos. Příští rok, pakliže nedojde k zázraku, bude do Kralovic veden pouze v letním období jeden pár vlaků o víkendech a to společnosti KŽC a to přímo z Prahy.
Kdo chce stihnout ještě normální dopravu, měl by si pospíšit, možno spojit s výletem do Radnic a přejet regionálními autobusy přes Liblín (možno pouze v poledne), tím projedete dvě tratě a malebné vesničky kolem Berounky. Rušitelé ze Středočeského kraje prý zavedou místo vlaků 11 (!!) párů přímých autobusů PID Kralovice - Praha, metro Zličín. A na to peníze mají?! Patrně jejich cílem je i poškození vlaků ramene Rakovník - Praha. A tím i umrtvování uzlové žst. Rakovník jako celek.
Strašidelný kraj v strašlivé a divné době jde zcela opačnou cestu v době ochrany klimatu. Navíc autobusy PID jezdí po okresních a státních silnicích, které poškozují, takže levné v konečném důsledku nejsou. Naopak. Ale to je z jiné přihrádky penězovodu.

Martin Kubík

Právě přítomno: 371 hostů a žádný gestor