Dopravna D3 Hostomice pod Brdy leží v km 18,726 regionální tratě Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice. Málokdo dnes ví, že i v Hostomicích byl kdysi výpravčí a po postupném zavedení D3 sloužila v Hostomicích náčelnice stanice paní Bouberlová, v roce 1985 byla spolu s náčelnicí stanice Liteň funkce zrušena. Od té doby až do zrušení „malých“ přednostů v roce 1994 podléhala celá trať i místní vlakové čety náčelníkovi (demokraticky přejmenovaného na přednostu) stanice Lochovice.

Je paradoxem polistopadového vývoje, že hned po roce 1990 byli navráceny názvy přednosta stanice. To však byla jejich labutí píseň, protože nový režim, neměl prakticky pro železnici žádné slitování, tak byla železnice v roce 1994 prvně rozdělena a s tím definitivně zmizel lidský železničářský kolorit malých stanic.
K trati zvané Liteňka mám osobní vzpomínku, kdy jsem měl na trati sloužit jako brigádní průvodčí o prázdninách, k čemuž nedošlo, již tehdy jsem měl s železničním zdravotnictvím problémy. Průvodčí nesměl mít brýle, patrně kdyby mu je srazil cestující, neviděl by. Na dráze a jejich zdravotnictví se totiž vždy hledaly skuliny, aby „to nešlo.“
Vraťme se do Hostomic. V dopravně a nákladišti D3 se v současné době pravidelně nakládá dřevo z Brd - správně geograficky u Hostomic, Hřebenů. Brdy totiž začínají až vrchem a hradištěm Plešivec a dále na západ směrem k Plzni to jsou centrální Brdy, směr ku Praze je to pohoří Hřebeny. Název „pod Brdy“ je tedy geograficky mylný, stejně tak je mylný třeba u Mníšku pod Brdy. Je zajímavé, že německý překlad obou stanic v období Protektorátu zněl unter dem Kammwald- což je pod Hřebeny.
Hostomice mají ještě uváděny dle Drážního úřadu dvě provozní vlečky - Agrona a Agropodnik, ani na jedné jsem dlouhodobě nepozoroval žádný pohyb vozů. Hostomice pod Brdy patřily správně do roku 1848 pod panství Karlštejn. Kuriozitou Hostomic je pivovar, který fungoval od roku 1407 - 1942 a byl v roce 2011 obnoven v původní budově, kde je možno pivo každý den ochutnat v pivovarském hostinci
Při návštěvě Hostomic je možno navštívit i sousední obec Bezdědice, kde je kostel Nebevzetí Panny Marie s bývalou farou a naproti přes ulici se zrušenou a opuštěnou školou. Poblíž bývalé fary je koňská farma, kde je možnost kdykoli i pro začátečníky vyzkoušet jízdu na koni.
Celá trať Zadní Třebaň - Lochovice prochází zásadní rekonstrukcí a revitalizací. Některé přejezdy jsou nově opatřeny PZS se závorami, Liteň je nyní dálkově ovládána DOZ Zadní Třebaň, kde je nyní konečně i sídlo dirigujícího dispečera. Dirigent, jak šel čas, seděl v Litni, nejdéle Lochovicích (do roku 2009) a po zřízení DOZ na trati Zdice - Březnice, dokonce v Březnici. Nejen na české železnici probíhá trvalá modernizace s jediným cílem, zrušit co nejvíc, kde to je možné, místní obsluhu. Časy z filmu Přednosta stanice definitivně končí. A děti již nebudou říkat: „Toho pána s červenou čepicí bych chtěl jednou dělat, maminko!“ Budou se ptát: „Kam se ztratil ten pán?!“
Martin Kubík

Právě přítomno: 447 hostů a žádný gestor