Žst. Čachovice (dříve Vlkava) leží na jednokolejné revitalizované trati Nymburk - Mladá Boleslav. Trať zprovoznila od 29. října 1870 Rakouská společnost severozápadní dráhy (ÖNWB) jako spojovací trať. Výstavbu této odbočky podporoval Hugo princ Thurn-Taxis (1817-1889), aby mohl přepravovat cukr ze svých cukrovarů v Dobrovicích a ve Vlkavě. Aby mohl zásobovat cukrovar ve Vlkavě z knížecích i rolnických polí u sídla statku v Loučeni, postavil v roce 1899 úzkokolejnou řepařskou dráhu o rozchodu 760 mm, která dosáhla celkové délky v roce 1922 téměř 23 kilometrů s odbočkami do Oskořínku a Mečíře.

Je zajímavé, že v Oskořínku (dříve Ronov) bylo nákladiště řepy, nikoli však, aby bylo možno překládat řepu na trať BCB Jičín – Veleliby - (Nymburk). Byla to jednak konkurenční železniční společnost, ale řepařská dráha měla výhradně zásobovat knížecí cukrovar ve Vlkavě. Po sabotáži a následném požáru v cukrovaru Vlkava 10. 3. 1945, byl cukrovar poškozen a k obnově provozu již po znárodnění cukrovaru po roce 1945 nedošlo. Nemohl jsem dohledat ani zánik řepařské dráhy, dle časopisu Železničář č.17/1984 byla dráha zrušena někdy v padesátých letech 20. století, s tím, že se řepa ještě několik let překládala v žst. Vlkava (nyní Čachovice).
Z cukrovaru se do dnešní doby dochoval komín a několik budov, kolejiště je dosud napojeno vlečkou Automot, která má k 1. 1. 2023 platné povolení, ale na vlečce nebyl při mé cestě spatřen žádný vůz ani známky provozu. Po tělesu bývalé řepařské dráhy vede od roku 2007 cyklostezka Taxis, která pokračuje do obce Patřín. Od Vlkavy jde poutník po tělese dráhy stále stoupáním 15 - 22 promile, ložené řepařské vlaky tak jely do cukrovaru většinou po spádu. Zajímavostí je, že cukrovar v Dobrovicích jako jeden z mála přežil masivní rušení a tunelování cukrovarů po roce 1990 a slouží dosud, na jeho výrobcích je i znak Thurn-Taxisů (TTD).
Martin Kubík

Právě přítomno: 356 hostů a žádný gestor