Trať Kopidlno - Dolní Bousov - Bakov nad Jizerou postavila v letech 1882-1883 železniční společnost České obchodní dráhy (BCB). První úsek byl stavěn v roce 1882 Kopidlno – Psinice - Libáň cukrovar. Žst. Psinice byla později přejmenována na Libáň, protože ač zastupitelé města Libáně usilovali o povolení osobní dopravy na vlečce do cukrovaru, tato nebyla povolena nikdy, což se stalo pro Libáň později osudné.

Cukrovar/drožďárna v Libáni byl postaven v roce 1871 a byl zrušen již v roce 1961, drožďárna fungovala do roku 1978, takže někdy potom došlo k snesení vlečky, současně se zrušením vlečky byl zrušen i výpravčí v Libáni a v Dětenicích. Z tratě odbočovala ještě odbočka Rokytňany - Dobrovice město, tam byla zrušena postupně od roku 1970 osobní doprava, 1974 nákladní doprava. Bývalý zaměstnanec konstrukce GVD pan Vlk mi v 90.tých letech říkal, že sloužil ještě jako výpravčí v Libáni v 70.tých letech, snad tam byl i náčelníkem. Nyní je Libáň neobsluhovaná zastávka. Na trati byla v roce 2010 zastavena Královéhradeckým krajem (IREDO) osobní doprava. Trať Odb. Kamensko - Dolní Bousov vlastní nyní společnost AŽD, která na trati provádí generální rekonstrukci, nz. Dětenice, budoucí žst., bude vybavena Station Swing ESA. Práce mají být dokončeny v roce 2024, třeba bude časem na trati obnovena osobní doprava po vzoru tratě AŽD Švestková dráha, turistický potenciál je v zámku Dětenice, u něhož je pivovar se středověkou krčmou, v Libáni je minipivovar a u zámečku Domousnice je vinice. Zámeček Domousnice koupil v roce 1917 od knížete Thurn-Taxise říšský poslanec Maštálka.
Poslanec Maštálka byl majitelem cukrovaru Dolní Bousov a zařídil ve Vídni stavbu tratě Skalsko - Mladá Boleslav - Stará Paka. Asi by se dnes divil, že trať prochází tři kraje, které usilují ji co nejvíce poškodit, vyjma torza tratě Mladá Boleslav - Dolní Bousov - Mladějov, kde je zachován normální provoz. Trochu fabulace: nebylo by krásné, kdyby jezdily přímé vlaky AŽD třeba Jičín – Kopidlno - Dolní Bousov - Mladá Boleslav v prokladu s vlaky ČD v úsecích Správy železnic?! AŽD totiž zcela jistě zvýší traťovou rychlost, jak to dovolí traťové parametry podle nejnovějších výzkumů.
Je zcela bez pochyb, že vylidňování cukrovarnických vesnic a městeček na Jičínsku a Nymbursku, šlo ruku v ruce s likvidací českých cukrovarů po roce 1990 - 2002 a tak jako vše souvisí se vším, došlo i k masivní degradaci železnice v této oblasti. Dlužno dodat, že prvopočátek byl ve vyvlastnění velkostatků již po roce 1921 - 1948, tím došlo k dlouhodobému poškozování místního potravinářského a zemědělského průmyslu nejen zde, ale v celém státě.

Martin Kubík

Právě přítomno: 462 hostů a žádný gestor