České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

V pondělí 21. 11. proběhlo za účasti všech zainteresovaných stran první kolo kolektivního vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD, a. s., na rok 2018. Po úvodních procedurálních záležitostech se účastníci navzájem informovali o svých návrzích v základním textu PKS. Po krátké diskusi došlo ke shodě s textem kapitoly I. (spolupráce s odborovými organizacemi). Text je v zásadě identický s PKS pro rok 2017. Drobné změny spočívají v upřednostnění zasílání materiálů k projednání v elektronické podobě.

V kapitole II. (BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké výhody) zůstal po rozpravě rozpor ve výši částky na zlepšení pracovního prostředí. Odborové centrály (OC) navrhují částku ve výši 40 mil. Kč, zaměstnavatel prozatím trvá na částce 32 mil. Kč. Další drobné rozpory trvají ohledně lhůt na konání a vyhodnocování akcí BOZP a prověrek. Zaměstnavatel dále akceptoval návrh OC na bezúplatnou přepravu kol při dojíždění do zaměstnání.

V kapitole III. (Zaměstnanost a mzdová politika) je pouze jediný rozpor, a to ve stanovení výše započtené částky pro účely zvýšeného odstupného. Zaměstnavatel si vyžádal čas na analýzu návrhu OC.

V kapitole IV., V. a VI. (Pracovní doba, všeobecná ustanovení a platnost PKS) nejsou žádné rozpory. Všechna ustanovení jsou stejná jako v letošním roce.

V příloze č. 1 PKS (pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená) byl odsouhlasen požadavek OC na zařazení povolání komandující do 36hodinového týdenního fondu pracovní doby (předpoklad nepřetržitého provozu). Dílčí rozpory zůstávají ohledně délky směn, rozsahu dělené směny, nepřetržitého odpočinku mezi směnami a odpočinku v týdnu. Po vzájemné dohodě byl zrušen institut střežení pracoviště. V praxi už se téměř nepoužíval.
Po projednání přílohy č. 1 bylo kolektivní vyjednávání pro tento den ukončeno.

Další kola kolektivního vyjednávání se uskutečnily ve dnech 27. 11. a 28. 11. v dopoledních hodinách. Hlavními body jednání bylo projednání zbývajících příloh PKS (2 až 9).
Příloha č. 2 (Mzdový řád)
K dohodě došlo:

- zvyšuje se příplatek za zaškolování (dosud 6–12 %) na 10-15 %
- zvyšuje se příplatek za práci přesčas (dosud 33 %) na 35 %
- příplatek za dělenou směnu se sjednocuje na 50 % průměrného výdělku (dosud 50/35 %) - přidání nového letového pásma 35+ (plošné zvýšení o 100 Kč v TS 5-16)

Zůstávají rozpory:
- osobní ohodnocení, příplatek za režim práce, příspěvek za udržení kvalifikace, výkonová odměna (zaměstnavatel navrhuje tyto příplatky sloučit - OC zásadně nesouhlasí)
- odměna za odpočinek mezi dvěma směnami (zaměstnavatel zásadně nesouhlasí s navrženým způsobem řešení)
- sazby mzdových tarifů (zaměstnavatel navrhuje zvýšení o 1 % - OC o 12 %)
Příloha č. 3 (Stravování a náhrady výdajů)
- ruší se možnost poskytování hluboce mražené stravy (po úděsných zkušenostech)
- nominální hodnota stravenky se zvedá na 100 Kč (dnes 80 Kč)

Příloha č. 4 (Kondiční pobyty)
Pro naprosté rozdíly v názoru OC (několika menších) zůstávají podmínky a rozsah KOP ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v letošním roce.

Příloha č. 5 - 9 – prakticky stejné jako v letošním roce. K dílčím úpravám došlo pouze v reakci na změnu reálného stavu.

V závěru jednání došlo k prohlášení zaměstnavatele, že dočasně přerušuje kolektivní vyjednání. Toto zdůvodnil jako reakci na článek v tisku Federace strojvůdců - doprovázený hanlivou karikaturou, který považuje za znevážení managementu ČD. Jednání přerušuje do doby, kdy mu bude poskytnuto uspokojivé vysvětlení, že článek není totožný s názorem vedení Federace strojvůdců.

Očekávám, že v krátké době dojde k vysvětlení celé situace a opět zasedneme za jednací stůl.
Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
 

Právě přítomno: 295 hostů a žádný gestor