Dnes, 5. 12. 2023, došlo k dohodě odborových centrál a zaměstnavatele o PKS ČD, a.s. na rok 2024. Společně jsme dospěli k závěru, který stabilizuje všechny zaměstnance Českých drah. Navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3%, každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000,- Kč, která představuje nárůst 2,2%.

Včera (29.11.2023) se na generálním ředitelství plánovaně opět sešly odborové centrály společně se zaměstnavatelem, aby se pokusily domluvit stávající sporné body v návrhu PKS na rok 2024. Odborové sdružení železničářů sdělilo zaměstnavateli nepodkročitelné požadavky v nárůstu tarifních stupňů, udržení dovolené a kondičních pobytů pro zaměstnance v rozsahu letošní PKS. 

Dnes se v odpoledních hodinách konalo další jednání odborových organizací se zaměstnavatelem k návrhu podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2024. Na tomto jednání opět nedošlo k dohodě OC a zaměstnavatele. Další jednání ke kolektivní smlouvě se bude konat dne 29. 11. 2023.

 

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s. na rok 2024. Po rozsáhlé a mnohdy i emočně vypjaté debatě všech přítomných, zaměstnavatel navrhl úpravu původního návrhu do TS a všech smluvních mezd z 1,5 % na 2,5 %. Objem osobního ohodnocení se nebude navyšovat. 

Dne 18. října 2023 proběhlo kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD na rok 2024. Z tohoto jednání nevyplynul žádný výrazný posun, který by byl pro OSŽ přijatelný.  

Ve dnech 2. až 4. října 2023 se uskutečnilo výjezdní kolektivní vyjednávání v Železné Rudě za účasti zaměstnavatele a všech 12 odborových centrál. Zahájení jednání se účastnil generální ředitel Mgr. Michal Krapinec, který vyzval všechny přítomné k vstřícnému a konstruktivnímu jednání. 

Ve dnech 30. 10. - 1. 11. 2023 proběhnou volby do Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. a 23. 10. - 27. 10. 2023 do Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, a.s. Zde vám představujeme kandiáty za OSŽ na členy uvedených dozorčích rad.

Přijďte naše kandidáty podpořit svým hlasem!

Dnes 10. 8. 2023 proběhlo další jednání k tzv. inflační doložce dle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Po rozsáhlé, ale věcné debatě se zástupci odborových centrál a vedení společnosti ČD, a.s. shodli na výši mimořádné odměny. 

Dnes 8.8.2023 v 15:00 hodin se uskutečnilo další jednání k tzv. inflační doložce dle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Nadále není shoda nad výší mimořádné odměny. 

Dnes proběhlo jednání zástupců odborových centrál působících na železnici se zástupci vedení ČD, a.s. ve věci tvz. “inflační doložky“, platné dle PKS ČD, a.s. na rok 2023.

Po téměř čtyřleté pauze se konalo na Slovensku v Jasenské Dolině, ve dnech 25. - 27. 4. 2023, společné jednání podnikových výborů OSŽ při ČD, a.s. a OZŽ pri ZSSK. Jednání se konalo za účasti zástupců GŘ Českých drah, a.s. a GŘ Železniční společnosti Slovensko. 

Dne 28.2.2023 v 15:45 byla podepsána 1.změna PKS ČD,a.s. na rok 2023, Příloha č. 4 Stravování a náhrady výdajů.
Tzv. „stravovací paušál“, který mají zaměstnanci GŘ, CIS a RSM se navyšuje z 60 Kč na 70 Kč.

Podkategorie

Právě přítomno: 187 hostů a žádný gestor