Na jednání PV OSŽ při ČD (15. 5. 2025) vystoupil jako první host vedoucí Sociálně-právního oddělení (SPO) OSŽ JUDr. Petr Večeř. Seznámil členy PV s výsledky práce SPO OSŽ v působnosti podnikového výboru v posledním období a zodpověděl jejich dotazy. Připomněl důležitost spolupráce závodních výborů OSŽ se SPO OSŽ, např. při řešení skončení pracovního poměru, zejména přiznání výše odstupného odcházejících zaměstnanců, jakož i důležitost přítomnosti zástupců ZV ZO OSŽ při jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Zdůraznil přitom nezbytnost nepodepisovat důležité dokumenty při nejistotě, bez porady, např. s SPO OSŽ.

Zrušením vlakového personálu jde Jihomoravský kraj proti trendům, místo toho, aby zvyšoval péči o bezpečnost cestujících v železniční dopravě. Na základě zkušeností z mnoha mimořádných událostí na železnici se ukazuje jako alarmující nedostatečné personální zajištění ze strany dopravce. Soupravy „Moravia“ jsou sice vybavené kamerovým systémem, ale při své náročné práci není reálné, aby strojvedoucí zároveň monitoroval veškeré dění v soupravě. Strojvedoucí tak bude jediným, kdo by mohl poskytnout první pomoc v případě mimořádné události, pokud sám nebude mimořádnou událostí postižen.

Ve středu 10. dubna se v Domě Bohemika v Praze sešli členové Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., na pravidelném jednání, které řídila tajemnice Věra Nečasová.

 

Pravidelné jednání PV OSŽ při ČD (6. 3. 2024) zahájil tajemník PV Antonín Leitgeb kontrolou úkolů z minulého jednání. Předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, krátce informoval o jednání s odborovými centrálami a vedením společnosti ČD, a. s., týkající se další změny v katalogu prací od 1. 4. 2024, který sjednocuje KZAM vlakového personálu a navyšuje tarifní stupně o třídu výš, kromě zaměstnanců SC a rj u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Štěpán Lev informoval rovněž o jednání dozorčí rady Českých drah, a. s., která se konala 22. února 2024. Schválen zde byl Podnikatelský plán ČD na rok 2024, který v sobě mimo jiné zahrnuje také osobní náklady na navýšení mezd podle sjednané Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2024. Schválena byla také výstavba haly pro údržbu vozidel v Chebu o rozměrech 165 m a rámcová dohoda na periodické obnovy T2 lokomotiv řady 1216, jednotek 640 a 650. Dalším bodem jednání Dozorčí rady byl Střednědobý plán ČD, a. s., který DR vzala na vědomí.

Únorové jednání Podnikového výboru OSŽ Českých drah (7. 2. 2024) zahájila tajemnice PV Věra Nečasová. Po kontrole usnesení z minulého jednání členové Výboru vyslechli informace ze zásadních jednání, týkající se především letošních školení o PKS a změn v Osobním ohodnocení zaměstnanců, schválenými centrálními akcemi BOZP a Sociálním fondem. Členové Výboru si rovněž vyslechli informace ze strany pozvaných hostů (zástupci zaměstnavatele) a v závěrečné diskusi probírali mimo jiné také problematiku, která se týká nemožnosti přispívat seniorům ze Sociálního fondu ČD z důvodu daňového plnění.

V sídle OSŽ - Domě Bohemika v Praze - se od 29. ledna do 1. února uskutečnila série školení k nové kolektivní smlouvě Českých drah, kterého se zúčastnilo celkem 143 posluchačů z celé republiky. Na programu školení byly kromě změn v PKS ČD, a. s., na rok 2024 také informace, týkající se aktuálních a koncepčních otázek OSŽ, důchodové reformy a legislativy v železničním provozu, novelizace pracovněprávních předpisů a Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a. s., na rok 2024. Nově byla na všech školeních účastna Ing. Lucie Bauerová – vedoucí skupiny benefitů ČD, a to z důvodu sladění informací k zásadním novinkám změn v Zákoníku práce a nastavení nového osobního ohodnocení. Školiteli byli předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemnice PV Věra Nečasová, vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř a vedoucí OSL Vladislav Vokoun. Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, průběh školení moderoval tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., konaný 10. ledna 2024, řídil tajemník PV Antonín Leitgeb. Po úvodní kontrole usnesení se předseda PV Štěpán Lev krátce vrátil k uzavřené kolektivní smlouvě ČD na rok 2024. Podstatná změna nastala ve struktuře „Osobního ohodnocení“ (OsO), které je rozděleno na složku variabilní 30 % a fixní 70 %. K OsO bude vydána vnitřní norma, která upřesňuje pravidla a kritéria tohoto osobního ohodnocení.

Poslední jednání PV OSŽ Českých drah v tomto roce (7. 12. 2023) se neslo ve znamení čerstvě podepsané kolektivní smlouvy ČD, a. s. Jak připomněl předseda PV Štěpán Lev, kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 2. října 2023 návrhem zaměstnavatele, který byl pro OSŽ naprosto nepřijatelný (zrušení KOP, nulový nárůst mezd, zrušení pěti dnů dodatkového volna, drastické změny v osobním ohodnocení). Vyjednávání se tak neslo ve znamení úporné snahy odborů o přijatelný kompromis. „Mohu říci, že celé vyjednávání bylo velice vyčerpávající a neobyčejně náročné. Nakonec se však podařilo najít společnou dohodu, i když ze strany odborů byly v některých bodech KS představy poněkud odlišné,“ konstatoval Lev. Jak dále dodal, poděkování náleží všem členům vyjednávacího týmu, jakož i všem členům PV, kteří se na vyjednávání tak, či onak podíleli.

Dnes, 5. 12. 2023, došlo k dohodě odborových centrál a zaměstnavatele o PKS ČD, a.s. na rok 2024. Společně jsme dospěli k závěru, který stabilizuje všechny zaměstnance Českých drah. Navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3%, každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000,- Kč, která představuje nárůst 2,2%.

Včera (29.11.2023) se na generálním ředitelství plánovaně opět sešly odborové centrály společně se zaměstnavatelem, aby se pokusily domluvit stávající sporné body v návrhu PKS na rok 2024. Odborové sdružení železničářů sdělilo zaměstnavateli nepodkročitelné požadavky v nárůstu tarifních stupňů, udržení dovolené a kondičních pobytů pro zaměstnance v rozsahu letošní PKS. 

Dnes se v odpoledních hodinách konalo další jednání odborových organizací se zaměstnavatelem k návrhu podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2024. Na tomto jednání opět nedošlo k dohodě OC a zaměstnavatele. Další jednání ke kolektivní smlouvě se bude konat dne 29. 11. 2023.

 

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s. na rok 2024. Po rozsáhlé a mnohdy i emočně vypjaté debatě všech přítomných, zaměstnavatel navrhl úpravu původního návrhu do TS a všech smluvních mezd z 1,5 % na 2,5 %. Objem osobního ohodnocení se nebude navyšovat. 

Podkategorie

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor