Dne 14. 12. 2017 proběhlo v odpoledních hodinách další kolo kolektivního vyjednávání na ČD, a. s. Předmětem jednání byly poslední 3 níže uvedené rozporné body.

Prvním rozporem bylo stanovení rozsahu maximálního počtu hodin v dělených směnách u profese strojvedoucí. Po rozsáhlé diskuzi si obě strany (FS ČR a zaměstnavatel) daly prostor pro definitivní rozhodnutí na příští jednání KV. Druhým bodem bylo nahrazení institutu výkonové odměny osobním ohodnocením zaměstnance. Zaměstnavatel předložil odborovým centrálám nový kompromisní návrh.  Tento návrh v zásadě odpovídá stávajícím principům výkonových odměn s určitou úpravou rozpětí jednotlivých procentuálních sazeb. Odborové centrály se zavázaly posoudit návrh zaměstnavatele do příštího jednání KV s tím, že věří v nalezení shody.Posledním bodem byla problematika nárůstu tarifních mezd. Zaměstnavatel předložil návrh na 3% nárůst tarifních mezd (doposud navrhoval zaměstnavatel 1%), což je pro odborové centrály stále neakceptovatelné. Odborové centrály požádaly zaměstnavatele, aby zvážil svůj návrh, zohlednil reálnou situaci na trhu práce, konkurenci, sociální situaci zaměstnanců a zvýšil svou nabídku nárůstu tarifních mezd. Zároveň odborové centrály deklarovaly, jako vstřícné gesto, že jsou ochotné diskutovat o snížení svého dosavadního návrhu (doposud navrhovaly odborové centrály 9%).Další kolo kolektivního vyjednávání očekáváme v průběhu příštího týdne.

S pozdravem

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 360 hostů a žádný gestor