Dne 20. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo první jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2019. Po úvodních procedurálních otázkách byl projednán základní text kolektivní smlouvy a část přílohy 1 PKS (pracovní doba).

Jednání, které trvalo přes tři hodiny, se ze strany některých zástupců odborových centrál velmi často neslo ve velmi emotivním duchu. Hlavní příčinou byly mnohdy značné rozdíly v názoru na podobě některých ustanovení kolektivní smlouvy a na potřebu změn. Zaměstnavatel několikrát upozornil přítomné na skutečnost potřeby jednotného návrhu ze strany sociálních partnerů, protože v opačném případě nemůže o protinávrzích relevantně jednat. Za kolektivní vyjednavače OSŽ jsem své kolegy z ostatních odborových organizací již dříve požádal o stanovení zásadních priorit pro kolektivní vyjednávání.  Za OSŽ jsou absolutními prioritami nárůst tarifních mezd, příplatek za délku praxe a osobní ohodnocení. V žádném případě to neznamená, že nebudeme jednat o dalších změnách ve prospěch zaměstnanců (např. dělené směny, apod.), nicméně jsme v rámci dosažení všeobecného konsensu připraveni jednat v těchto dalších oblastech o rozumných kompromisních variantách.  V žádném případě však nebudeme jednat o kompromisech typu „ my vám dáme skleněnou kuličku a vy nám hliněnou“. Za OSŽ musím konstatovat, že pro nás není přípustný takový kompromis, že někdo bude něco navrhovat jen proto, aby se zviditelnil.

Stav projednaných kapitol

Kapitola 1. – Spolupráce s odborovými organizacemi  -  SHODA

Kapitola 2. – BOZP, Sociální oblast, zaměstnanecké výhody - SHODA (  text- nikoliv částky, ohledně příspěvku na penzijní připojištění si FS, CS a SOSAD ještě prodiskutují ve svých orgánech)

V této kapitole je shoda např. u částky na zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců (40 mil. Kč) a dále na zvýšení příspěvku na čištění OOPP o 10%.

Kapitola 3. - Zaměstnanost a mzdová politika - SHODA

Kapitola 4. -  Pracovní doba (překážky v práci) -  ROZPOR  je u bodů 4.2, 4.2.2 a 4.2.3

Kapitola 5. - Všeobecná ustanovení-  SHODA

Kapitola 6. - Platnost PKS –SHODA

Příloha 1 PKS - Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená

Z časových důvodů (rozsáhlá debata a značně rozdílné názory) byly na dnešním jednání projednány pouze první tři články.

Přílohy 2 až 8 PKS - prozatím neprojednány

 Další kolo kolektivního vyjednávání se uskuteční dne 27. 11. 2018. Do této doby mají všichni zúčastnění prostor na sbližování stanovisek.

                                                                                                                          Vladislav Vokoun

                                                                                                                     Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor