Pokračování třetího jednacího dne o podobě PKS ČD, a.s. na rok 2020 se uskutečnilo v odpoledních hodinách dne 28. listopadu 2019 za přítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva ČD, a.s. Bc. Václava Nebeského a Ing. Radka Dvořáka.

V úvodu nás předseda představenstva seznámil s posledními organizačními změnami na úseku kolejových vozidel a na investičním úseku GŘ ČD, a.s. Po této informaci bylo zahájeno jednání ohledně zbývajících příloh PKS ČD, a.s.

Příloha 2 – Řád pro odměňování zaměstnanců ČD

V této příloze č.2 došlo na návrh zaměstnavatele k přesunu některých článků z důvodu přehlednějšího uspořádání.

Shoda:

Článek 1,2,3 (dřívější čl.9),4 (dřívější čl.10),5 (dřívější čl.23),6,7,9 (doplněn o dřívější přílohu č.7),10 (dřívější čl.8),13,15 až 18, 20 až 26, 29 až 35, 36 (dřívější čl.37). Příloha 3 – Stravování a náhrady výdajů, Příloha 4 – poskytování kondičních pobytů zaměstnancům ČD

Rozpor:

Článek 8 – Osobní ohodnocení – (dřívější článek 18) – rozpor není ani tak v textu článku, jako ve stanovení výše objemu finančních prostředků

Článek 12 – Odměny za zabránění úniku tržeb – rozpor je v příloze k tomuto článku

Článek 14 – Mzda za práci přesčas

Článek 19 – Příplatek za režim práce

Dřívější článek 20 – Příspěvek na udržení odborné způsobilosti

Nový článek 27 – Příspěvek na dopravu – rozpor je ve stanovení výše a principu přiznání příspěvku

Nový článek 28 – Odměna za flexibilitu pro strojvedoucí

Dřívější článek 30 – Kompenzace za obtížnost pracovního režimu

Odstupné – nově bude přílohou mzdového řádu. Zde je rozpor pouze o možnost rozšíření odstupného o další kategorii

Příloha mzdového řádu – s výjimkou sazeb příplatku za praxi a příplatku za dělenou směnu je všude rozpor

Dílčí rozpor:

Článek 11 – Odměny z dohod

Příloha 6 – Odměna za zabránění úniku tržeb

Další jednání je naplánováno na úterý 3. prosince v odpoledních hodinách.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 456 hostů a žádný gestor