Podpisem PKS ČD, a.s. na rok 2020 bylo dne 12.12.2019 v 11:30 hodin ukončeno kolektivní vyjednávání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele ČD, a.s. Rozporné body byly odstraněny. Odborové centrály a zaměstnavatel se dohodly na nárůstu tarifní mzdy pro zaměstnance o 4,9 %. Nárůst příplatku za nepravidelný nástup ve výši 150,- Kč/směna (došlo k úpravě doby pro přiznání 22:00 až 5:30 hodin), dále došlo k dohodě o navýšení z 200,- Kč na 250,-Kč kompenzace za obtížnost pracovního režimu

Jsou zachovány všechny benefity z PKS 2019 (např. pracovní doba, dovolená, KOP, odstupné, stravování, odměny za únik tržeb apod. Dále jsou zachovány všechny příplatky, odměny a kompenzace. Zvýšil se například příspěvek na penzijní připojištění o 100,- Kč za měsíc pro každého zaměstnance a podíl zaměstnavatele na ceně stravování, včetně stravenek ze 45 % na 50 % (bylo dohodnuto v rámci schválení Zásad sociálního fondu).  Byla zavedena nová kategorie odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti (10násobků při odpracování min. 35 let u ČD). Nové dva příplatky za flexibilitu (první pro mobilní personál, posun a vozmistry, druhý pro všechny zaměstnance – vždy musí vzniknout zásadní důvod pro přiznání). Podrobnější informace o nově uzavřené PKS ČD, a.s. na rok 2020 budou zveřejněny v nejbližší možné době.

Jsme si vědomi, že každý zaměstnanec může mít jiné priority. Naším prvořadým úkolem je hledání spojovacího článku. Za náš tým věříme, že právě podepsaná kolektivní smlouva takovým spojovacím článkem je a přispěje k tomu, aby zaměstnanci a jejich rodinný příslušníci měli v dnešní době alespoň nějaký stabilní bod. Nacházíme se v adventní době, a tímto si zároveň dovolujeme Vám popřát krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a minimum stresu.

Za tým kolektivních vyjednavačů OSŽ

 

Vladislav Vokoun
předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 1146 hostů a žádný gestor