Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií Covid 19.

S postupujícím časem se stále více ukazovalo, jak bude obtížné pro obě strany v rozumném čase nastavit odpovídající parametry pro vyjednávání. Reálnou hrozbou se rovněž stával fakt, že se vlivem množících se restriktivních opatření ze strany státních orgánů komplikovala možnost tolik potřebné osobní komunikace účastníků jednání.  Zásadní roli pak rovněž sehrála společná snaha sociálních partnerů přinést co nejdříve vyšší míru jistot a klidu na práci pro zaměstnance v této složité době.

Na základě výše uvedeného jsme již několik předcházejících měsíců vedli se zaměstnavatelem intenzivní dialog o podobě kolektivní smlouvy na příští rok, která by dala zaměstnancům garance, že o ně podnik stojí, nechce jim bezhlavě snižovat sociální a mzdové podmínky a zároveň dala managementu podmínky pro splnění všech závazků vůči zaměstnancům do budoucna. Hlavním motivem byla záruka takzvané „ předvídatelnosti“ jednání sociálních partnerů pro nejbližší období.

Pro zástupce OSŽ byla důležitá záruka, že vedení společnosti bude činit maximum pro zachování pracovních a sociálních jistot svých zaměstnanců a vedení společnosti zase potřebovalo záruku z naší strany, že poskytneme maximální součinnost při řešení očekávaných nelehkých situací v příštím období. Po velmi složitých a mnohdy „vzrušených“ debatách jsme došli k závěru, že nejlepší garancí pro obě strany a pro zaměstnance bude uzavření kolektivní smlouvy v co nejkratším termínu.  Velmi mě potěšilo a zároveň si toho vážím, že se s touto myšlenkou nakonec ztotožnili všechny odborové centrály působící u ČD.

Nelze vyčítat zaměstnavateli, že na včerejším jednání přišel s návrhem nižšího nárůstu mezd (1%), než byla naše představa a dále s požadavkem na zkrácení dovolené pro část zaměstnanců a prodloužení týdenního fondu práce (z 37,5 na 40 hod/týdně) u některých kategorií zaměstnanců. Jeho motivem byla obava o udržitelnosti všech požadavků zástupců zaměstnanců a tlak na zvýšení produktivity práce. Po několika hodinové rozpravě došlo nakonec k oboustranně přijatelnému kompromisu, kdy při vzájemném respektu a součinnosti obou stran lze dosáhnout zajištění důstojných podmínek pro zaměstnance pro celý příští rok.

Konečným výsledkem je podpis kolektivní smlouvy na rok 2021, která garantuje v zásadě všechny dosavadní benefity, nárůst tarifních mezd o 2% a další 1% vyplacené na konci roku 2021 – to za předpokladu, že se nám všem „lidově řečeno“ ekonomicky podaří překonat všechny očekávané obtíže.

Jedinou změnou (vyjma technických) tedy je zakotvení možnosti použití institutu § 209 ZP, kdy došlo k dohodě nad podmínkami případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku pandemie či nouzového stavu, které mohou být uplatněny i v roce 2020 a dále zvýšení týdenního fondu pracovní doby pro administrativní zaměstnance na 38,5hod/týden.

Zároveň byla dojednána i dohoda ohledně pravidel a rozpočtu pro čerpání Sociálního fondu v roce 2021 (téměř identické s letošním rokem).  Jediná změna spočívá v dohodě zajistit počáteční vklad a stálý příspěvek (2% z celkové tvorby SF) do nově vzniklého Nadačního fondu „Železnice srdcem“, který vznikl na pomoc všem železničářům a jejich rodinám postižených tragickými a závažnými životními situacemi.

Vladislav Vokoun
předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
 

Právě přítomno: 381 hostů a žádný gestor