Tradiční školení k podnikové smlouvě Českých drah organizovalo v průběhu měsíce ledna 2023 vedení PV OSŽ při ČD, a. s. S ohledem na dopravní dostupnost a zachování přiměřeného počtu účastníků proběhlo tradičně v šesti lokalitách. Prvním místem byla dne 16.1. Břeclav. Na druhý den následovalo město Olomouc. Poté postupně Plzeň, Č. Budějovice, Praha a poslední školení proběhlo dne 26.1. v Pardubicích. Celkem se těchto školení zúčastnilo 158 zástupců ZO OSŽ ze všech organizačních složek Českých drah.

Hlavním tématem všech školení bylo přednesení změn v PKS pro rok 2023 oproti předcházejícímu roku a seznámení s novinkami, které vedle předsedy PV OSŽ při ČD, a.s.  Štěpána Lva vysvětlila na dvou školeních také zástupkyně odboru lidských zdrojů GŘ ČD, a.s. Ing. Lucie Bauerová. Ta rovněž spolu s tajemnicí PV Věrou Nečasovou informovala o všech nejdůležitějších ustanoveních Zásad sociálního fondu ČD, a.s. na rok 2023 a s výší finančních částek na jednotlivé položky rozpočtu.

Zároveň byli přítomní zástupci ZV OSŽ z jednotlivých organizačních jednotek informováni ze strany předsedy PV OSŽ při ČD, a.s. o aktuálních otázkách v činnosti OSŽ a o událostech, které OSŽ čekají v roce 2023. Tajemník PV Antonín Leitgeb upozornil na skutečnost, že v posledním čtvrtletí letošního roku by mělo dojít k volbám do dozorčí rady ČD, a.s. Dva stávající členové z řad zaměstnanců Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb již nebudou kandidovat, a tak PV OSŽ zvolil dva nové kandidáty, a to předsedu PV ČD Štěpána Lva a tajemnici PV Věru Nečasovou. Vyzval přítomné zástupce ZO OSŽ k podpoře výše navržených kandidátů. Předseda PV OSŽ poté vyzval taktéž k podpoře dvou navržených kandidátů ze strany PV OSŽ Cargo, a.s., kde rovněž proběhnou volby do DR ČD Cargo, a.s. Jmenovitě se jedná o tajemnici PV ČDC Martu Urbancovou a člena PV ČDC Petra Doležala.

V další části programu informoval Vladislav Vokoun o stavu projednávání důležitých právních norem (novely ZP, Zákona o drahách a Vyhlášky o zdravotní způsobilosti). Za poměrně pozitivní označil schválenou novelu Zákona o důchodovém pojištění, která konečně obsahuje realizační ustanovení pro možnost odejít do předčasného důchodu bez krácení. Prozatím však jen pro dvě skupiny zaměstnanců. Snahou OSŽ je v další ohlášené novele prosadit profese pracující v železničním provozu. Dalším pozitivem zmíněné novely je rovněž zavedení tzv. „výchovného“ za soustavnou péči o každé dítě.

V souvislosti s informacemi k důchodům rovněž připomněl možnosti a podmínky využití stávajícího systému tzv. „předdůchodu“.

Ze strany zaměstnanců sociálně právního oddělení OSŽ-Ú (JUDr. P. Večeř, M. Hubicsák, L. Šebrle a Ing. L. Malinová) byly podány základní informace, týkající se změn v pracovněprávních předpisech, jakož i změn ve vnitřních předpisech OSŽ. V další části sdělili vše důležité o fungování podpůrného fondu OSŽ a oblasti pojištění na odpovědnost. Přednášející zdůraznili nutnost pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli v odpovídající výši. Podrobnější informace budou předmětem pravidelných školení, jejichž plán byl zveřejněn. Vyzvali a zároveň pozvali přítomné zástupce k účasti na těchto akcích.

Svá vystoupení v oblasti bezpečnosti práce měli tradičně na každém školení zástupci oddělení BOZP OSŽ (P. Antolič - Praha, M. Časarová - Břeclav, M. Feber - Olomouc, J. Leština - Plzeň a Č. Budějovice a D. Žáková - Pardubice). Přítomní účastníci školení se dozvěděli např. poslední novinky v oblasti bezpečnosti práce, plán školení na I. pololetí a byli upozorněni na blížící se termíny prověrek BOZP.

Závěrečná část každého školení byla věnována diskusi a dotazům. Nejčastější dotazy se týkaly poměrně komplikovaného systému čerpání tzv. „dodatkového volna“. Ze strany zaměstnanců je předmětem časté kritiky a je požadován návrat k původnímu systému. Vedení PV OSŽ tento požadavek plně podporuje a vede v tomto smyslu jednání se zaměstnavatelem. Nejbližší termín změny je však při kolektivním vyjednávání pro příští rok.  Další časté dotazy a připomínky byly v oblasti sestavy směn, mzdového nárůstu, četnosti odpočinku, problematika dělených směn a k sociálnímu fondu ČD, a.s. Na všechny dotazy reagovali přítomní zástupci vedení PV OSŽ při ČD, a.s.

A jak hodnotí celý „školící maraton“ předseda PV OSŽ Štěpán Lev, který se všech jednání (spolu s dalšími členy PV OSŽ) zúčastnil?

Jak po skončení školení konstatoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpán Lev. „Potěšující byla vysoká účast na školeních a jejich konstruktivní průběh. Nezaznamenali jsme žádné zásadní negativní reakce, i když je jasné, že některá očekávání např. ohledně nárůstu tarifních mezd byla u některých našich členů vyšší.“ 

      

 

Právě přítomno: 218 hostů a žádný gestor