Jednání odborových centrál 18.10.2018

Na návrh zástupců OSŽ se sešly 18.10.2018 v Domě Bohemika odborové centrály, aby vytvořily společné stanovisko k návrhu 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1.2.2018 do 31.12.2019.

Po velmi konstruktivním průběhu schůzky byl vypracován jednotný návrh osmi odborových centrál, FŽ ČR se předem z jednání omluvila. Pokud bude návrh ze strany FŽ ČR akceptován, bude zaslán zaměstnavateli v dohodnutém termínu.

Jedná se o materiál určený v této chvíli pouze k interní potřebě kolektivních vyjednavačů, který bude předmětem dalšího kolektivního vyjednávání.  Z tohoto důvodu jej nebudeme nikde zveřejňovat.

Za tým kolektivních vyjednavačů OSŽ předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek


Právě přítomno: 231 hostů a žádný gestor