Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je největší odborovou organizací působící při SŽDC,  neboť zde má v současné době cca 11.250 členů ze zhruba 17.400 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách SŽDC na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při SŽDC zde  v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů.)

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u SŽDC :

Právě přítomno: 181 hostů a žádný gestor