Anebo taky ne. Statistiky o pracovních úrazech jsou pokaždé neradostné a smrt si každoročně vybírá svou daň bez ohledu na opatrnost zaměstnanců, snahu zaměstnavatelů a jejich bezpečáků, a snahu nás, svazových inspektorů oddělení BOZP OSŽ Ú. 

Ani rok 2023 nebyl výjimkou, a tady si dovolím připomenout tu skutečnost, že ne všechny úrazy se stanou náhodou. Figurují v nich porušení právních a ostatních předpisů, pracovní stres a rizikové prostředí, lidská lenost a neakceptování pravidel BOZP – jak jsme mj. psali  v Informaci o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2023 (máte ji nově ke stažení na webu OSŽ a v aplikaci MOJE OSŽ, a to v přihrádce BOZP – ke stažení).

Právě přítomno: 227 hostů a žádný gestor