Anebo taky ne. Statistiky o pracovních úrazech jsou pokaždé neradostné a smrt si každoročně vybírá svou daň bez ohledu na opatrnost zaměstnanců, snahu zaměstnavatelů a jejich bezpečáků, a snahu nás, svazových inspektorů oddělení BOZP OSŽ Ú. 

Jezdíme, kontrolujeme, staráme se a snažíme se zdokonalovat. Odpovídáme na vaše mejly, telefony a zvědavé otázky, které nám pokládáte, když se potkáme na nádraží, ve vlacích nebo v kanceláři nad kávou. Jsme vašimi benefity, odbornými poradci, školiteli i technickou podporou.

Kdo si uloví poslední volná místa na našem školení ve dnech 13. 03. – 15. 03. 2024, může se těšit na pořádnou dávku informací z oblasti BOZP a taky na nás – lektory – svazové inspektory OSŽ Ú. To vše na vás čeká v příjemném prostředí RS Prudká u Tišnova. Pozor – letos je to jediný třídenní seminář pro funkcionáře ZV ZO OSŽ působící na úseku BOZP.         

Těšíme se na vás!

Zajímá vás, jestli jste ohroženým druhem nebo které dny na vás v práci číhá nebezpečí? V kolik hodin se vám pravděpodobněji stane pracovní úraz nebo kterému pracovnímu odvětví se raději vyhnout? Potom je Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2022“, kterou tradičně pro OSŽ Ú zpracovává oddělení BOZP, pro vás to pravé a rozhodně si ji musíte přečíst! A kde ji najdete? Samozřejmě na webu OSŽ a v aplikaci MOJE OSŽ, a to v nabídce BOZP – ke stažení.

Základem práce oddělení BOZP OSŽ Ú je výkon kontrolní činnosti nad stavem BOZP. Pro vás, co se zajímáte o naše poznatky a zjištění z cest po pracovištích, je zde každoroční shrnutí naší práce - „Zpráva o činnosti oddělení BOZP OSŽ Ú za rok 2022“. Věříme, že naší prací podporujeme zlepšení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci napříč všemi zaměstnavateli, u kterých má Odborové sdružení železničářů své členy. Kdo chce znát podrobnosti, má na webu OSŽ a v aplikaci MOJE OSŽ k dispozici již zmiňovaný dokument, a to v  nabídce BOZP – ke stažení.

 

 

Vážení kolegové a kolegyně, nově vznikla sekce ZAJÍMAVOSTI A ČTENÍ NA CESTY, kde se postupně objeví série článků od naší milé kolegyně Dany Žákové. 

Články, které od roku 2017 pravidelně vycházeli i v časopisu Obzor a Nedrážní obzor, Vám přiblíží trochu jiný pohled na svět BOZP, lidštější, než je ten nudný, nic neříkající, zaprášený předpis zastrčený někde v koutě.

 

 

Jednou z mnoha povinností všech zaměstnavatelů v ČR je provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Uvedený certifikát je důkazem účasti OSŽ v evropské kampani Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která probíhala v období 2020–2022. 

Co je nového na úseku BOZP od 1. 1. 2023

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vyznačuje tím, že se neustále mění právní předpisy. Buď vznikají nové předpisy nebo se stávající novelizují. Dovolte nám, abychom Vás s těmi nejdůležitějšími seznámili.

 Vážené čtenářky a čtenáři,

a je to tady. Oddělení BOZP pro Vás připravilo novou metodickou příručku o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která se zcela jistě stane nedílnou součástí odborové knihovničky i Vaší odborové organizace. Jejím cílem je poskytnout čtenářům mnoho prospěšných informací z oblasti BOZP, které lze využít například i při řešení různých událostí na pracovištích. Rovněž by měla sloužit k získání základního přehledu o tom, jak by mělo vypadat pracoviště a pracovní prostředí z hlediska BOZP, jakým způsobem šetřit pracovní úrazy, jak je odškodňovat atp. Brožurka představuje i základní výukový materiál k pořádaným kurzům pro začínající inspektory BOZP ZO OSŽ. Kolektiv oddělení BOZP je přesvědčen, že některé z Vás tato příručka zaujme natolik, že se rozhodnete stát se inspektorem BOZP Vaší odborové organizace. Metodická příručka je pro případné zájemce k dispozici i v elektronické podobě. Stáhnout si ji můžete zde, případně v nabídce BOZP – Metodické materiály.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kolektiv oddělení BOZP OSŽ

 

Oddělení BOZP OSŽ je jedním z odborných oddělení Odborového sdružení železničářů, které tvoří svazoví inspektoři bezpečnosti práce, kteří jsou nejen zkušenými odborníky v oblasti železniční dopravy a přepravy, ale zejména držiteli odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, požární ochrany a dalších, nebo mají pedagogické vzdělání atp. Oddělení BOZP má ve svých řadách i soudního znalce v oboru bezpečnost práce. Oddělení se však zabývá i odbornou publikační činností, kdy přispívá nejen do všem nám známého periodika OBZOR, ale i do celé další řady odborných periodik, například Bezpečnost a hygiena práce (BHP) a Personální a Sociálně právní Kartotéka (PSK). Každým rokem je
 i aktivním účastníkem různých konferencí BOZP. V loňském roce se zástupci oddělení JUDr. Petr Kožmín a Miroslav Feber rovněž zúčastnili XXI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrany zdraví při práci 2021“. Dr. Kožmín na této konferenci vystoupil s příspěvkem na téma Kontrolní činnost odborových organizací na úseku BOZP v ČR. Pro případné zájemce je tento příspěvek volně k dispozici v položce Různé.

Podkategorie

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor