Vážení přátelé, 

s potěšením vám musím oznámit, že je náš kolektiv svazových inspektorů BOZP OSŽ opět v plném počtu, co nás opustila Ing. Eliška Čiháčková (po 10 letech) a Martin Markvart (po 19 letech). V květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 10 zájemců o tyto pozice. Výběrové řízení se konalo jako dvoukolové, kdy v prvním kole se posoudili písemné dokumenty a druhé kolo se konalo již za osobní účasti. Druhého kola se zúčastnilo 5 zájemců, kteří postoupili z prvního kola. Výběrová komise nakonec dospěla k rozhodnutí a vybrala dva zájemce, kteří k 1. 9. 2020 nastoupili do svých pozic. Jedná se o Moniku Časarovou, která do té doby zastávala pracovní pozici vlakvedoucí osobních vlaků a působila ve funkci předsedkyně ZO OSŽ ČD žst. Havlíčkův Brod a o Pavla Antoliče, který pracoval jako strojvedoucí ČD Cargo, a.s. Monika Časarová nahradila Elišku Čiháčkovou a bude tak mít svoji kontrolní působnost pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a Pavel Antolič, který nahradil Martina Markvarta, bude kontrolovat Liberecký,Ústecký a Karlovarský kraj. Nezbývá nám než popřát novým svazovým inspektorům mnoho zdaru při zastupování zaměstnanců na úseku BOZP. 

                                                                                                                                                                                                                                                               JUDr. Petr Kožmín, LL.M., vedoucí oddělení BOZP

Každoroční přehled o vývoji pracovní úrazovosti napříč zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci jsou členy ZO OSŽ, může být také jedním z ukazatelů péče o BOZP na pracovišti. Jak jinak, než počtem pracovních úrazů a jejich závažností, lze na první pohled usuzovat o rizikovosti práce a úrovni zajištění BOZP. Přečtením zprávy si, mimo jiné, uděláte vlastní představu o tom, kde je nutná vaše zvýšená pozornost, a následně pak spolupráce se zaměstnavatelem na minimalizaci rizik práce, např. u konkrétních pracovních činností. NEHODA, a tedy i pracovní úraz, totiž obvykle není NÁHODA…

 

Vážení přátelé, v rámci vzdělávacích aktivit OSŽ se bude konat třídenní seminář pro pokročilé inspektory BOZP ZO OSŽ. Tento odborný semínáře je primárně určen pro ty, kteří již jsou držiteli průkazu inspektora BOZP ZO OSŽ, neboť navazuje na tzv. základní kurz a předpokládá již základní znalosti o problematice BOZP. V letošním roce bude zaměřen na problematiku šetření a odškodňování pracovních úrazů a na novinky v oblasti BOZP. V rámci semináře budou probíhat přednášky, cvičení a budou se řešit různé konkrétní případy. Celý seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků. Účastníci prohloubí své dosavadní znalosti a dovednosti, zopakují si zásady a způsoby šetření a odškodňování pracovních úrazů, naučí se, jakým způsobem se vede dokumentace o pracovních úrazech a provádí kontrolní činnost v této oblasti. Dozvědí se, co nového se děje v oblasti BOZP. 

TERMÍN: 9.11. - 11.11.2020

MÍSTO: Hotel Lesní chata - Kořenov

GARANT: JUDr. Petr Kožmín, LL.M.

PŘIHLÁŠKY: Monika Vitnerová (tel. 737 275 104, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Těšíme se na setkání s Vámi. Neváhejte a včas se přihlaste!

Vážení přátelé, opět Vás oslovujeme z nabídkou týdenního semináře pro funkcionáře ZV ZO OSŽ působící na úseku BOZP, kteří dosud žádným školením neprošli, případně absolvovali toto školení již před delší dobou. Tento kurz je určen především těm, kteří se chtějí věnovat oblasti BOZP a něco se o této problematice chtějí dozvědět a mají zájem získat průkaz inspektora BOZP ZO OSŽ. Celý kurz probíhá interaktivně a je tvořen přednáškami, cvičeními, konzultacemi a samostudiem. V průběhu celého kurzu probíhá bohatá diskuse, výměna zkušeností a řeší se různé případové studie. Úspěšní absolventi tohoto kurzu po složení závěrečného testu obdrží průkaz inspektora BOZP ZO OSŽ. Pro ty, kteří již dříve tento kurz absolvovali, může být zajímavým zopakováním problematiky BOZP.

TERMÍN: 5.10. - 9.10. 2020

MÍSTO: RZ Prudká u Tišnova

GESTOR: JUDr. Petr Kožmín, LL.M.

PŘIHLÁŠKY: Monika Vitnerová (tel. 737 275 104, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Těšíme se na setkání s Vámi. Neváhejte a přihlaste se včas !

     Odborové sdružení železničářů – ústředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pozic svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První pozice je pro oblast Jihomoravský kraj a kraj Vysočina a druhá pozice pro oblast Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj.

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • čistý trestní rejstřík
 • dobré komunikativní schopnosti a solidní vystupování
 • orientace v pracovněprávních předpisech
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • ochota k častému cestování
 • zájem o další vzdělávání

Výhodou:

 • zkušenosti z práce v odborech
 • zkušenosti v oblasti BOZP
 • praxe v oblasti železniční dopravy 
 • bydliště v oblastech působnosti

Předpokládaný nástup:

 •  1. 9. 2020

     Výběrové řízení proběhne jako dvoukolové. První kolo se uskuteční bez účasti přihlášených, na základě posouzení písemných materiálů přihlášených. Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

     Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a výpisem z trestního rejstříku je nutno zaslat nejpozději do 30. června 2020 na adresu:

Odborové sdružení železničářů

Oddělení BOZP

JUDr. Petr Kožmín, LL.M.

Na Břehu 579/3

190 00 Praha 9

Bližší informace možno rovněž získat na tel. 972 241 904 nebo 724 243 141.

 

Oddělení BOZP vám připravilo tradiční shrnutí průběhu prověrek BOZP v roce 2019, které si můžete, jako vždy, stáhnout do svých počítačů. Odkaz najdete v přihrádce BOZP – ke stažení
a pevně doufáme, že ZO OSŽ, včetně svých inspektorů BOZP, tyto informace využijí i pro svoji další činnost. Neboť, jak uvádí v dokumentu vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, LL.M: "Z pohledu svazové inspekce BOZP lze pozitivně hodnotit, že se místně příslušné odborové organizace ve většině případů aktivně zapojují do činnosti prověrkových komisí BOZP. Odborové organizace tímto v praxi realizují svá práva, které vyplývají z pracovněprávních předpisů a využívají i svá kontrolní oprávnění v oblasti BOZP."

 

 

 

 

Další z našich „Desater“, tentokrát pomůcka ZO OSŽ a inspektorů BOZP ve formě letáčků pro základní a rychlou kontrolu stavu administrativního pracoviště, která přibyla v přihrádce BOZP – ke stažení.

I v kancelářích se práce stala prací rizikovou, protože před obrazovkou počítače trávíme více času, než je zdrávo. Trpí zejména naše oči, páteř a „karpály“. Kdo se u svého počítače i stravuje, neutužuje kolektiv, ochuzuje se o požitek z jídla a nemá pod kontrolou ani to, kolik ho spořádá. Není něco špatně? Co takhle, pro začátek, si udělat malou bezpečnostní přestávku, protáhnout se a jít se napít něčeho jiného, než kávy?


Dovolujeme si vás upozornit na nový dokument ke stažení - „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2018“. Obsahem tohoto písemného materiálu jsou poznatky o provedených kontrolách oddělením BOZP OSŽ ve smyslu ustanovení § 322 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nad stavem BOZP u zaměstnavatelů s působností Odborového sdružení železničářů. Hlavním úkolem prověrek BOZP bylo provedení komplexní kontroly, jak jsou dodržovány povinnosti, plynoucí z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně vnitřních předpisů a pokynů zaměstnavatelů v rámci všech pracovišť. Lze kladně hodnotit, že se stále více odborových organizací do průběhu prověrek BOZP aktivně zapojuje a realizuje tím své právo, které vyplývá z pracovněprávních předpisů. Tímto zároveň připomínáme, že za krátký čas nám i vám začne nové kolo prověrek BOZP  2019, a s tím i možnost aktivně se podílet na zajištění příjemného pracovního prostředí a bezpečného stavu míst, po kterých se denně pohybujeme. Desatero k prověrkám BOZP, které je rovněž od loňského roku mezi dokumenty BOZP ke stažení, vám k tomu může být (snad dobrou) pomůckou a průvodcem.

                                                                                                    

 

Naše oddělení BOZP přichází s dalším „Desaterem“, které může pomoci základním organizacím při naplňování § 322 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce – při šetření pracovních úrazů vašich kolegů, kontrolní činnosti základní organizace i při každoroční účasti odborů na prověrkách BOZP zaměstnavatele – tentokrát jsme pro vás připravili „Desatero bezpečného zařízení“. Pokud jste si dodnes nebyli jistí, co to takové „zařízení“ je a jaké má bezpečné podmínky provozu, anebo jste kroutili hlavou nad požadavkem BOZP na kontrolu žebříků a regálů, tak právě pro vás je tento letáček určen. Tedy čtěte, šiřte a jednejte – protože pouze „zdravé“ zařízení je bezpečné a zájem o neohrožující pracovní prostředí je nejen povinností každého z vás, ale i jednou ze základních povinností ZO OSŽ! Letáček ve formátu vhodném k tisku najdete v přihrádce BOZP - ke stažení (A4 a 2ks na A4).

 

Hezký den všem, kteří se zajímají o BOZP, těm, kteří nemají členství v odborech jen kvůli vstupenkám a výletům, zkrátka všem, kteří chtějí vědět něco nového a naše brožurka BOZP se k nim jinou cestou nedostane. Tímto ji dáváme volně k dispozici a doufáme, že z ní budete mít stejnou radost, jako my. Naše oddělení BOZP ji připravovalo půl roku a můžu vám říct, že jsme si docela „mákli“. Ono dát dohromady 100 stran textu a odchytat v něm všechny chyby (samozřejmě jich tam ještě pár najdete), dá docela zabrat…

Vážení kolegové, rádi bychom vám touto cestou připomněli možnost využít k zodpovězení dotazů z oblasti BOZP naši internetovou poradnu, která je součástí webových stránek OSŽ – oddělení BOZP.

V přihrádce „ke stažení“ přibyly dva nové dokumenty, které, jak pevně doufáme, budou dobrými pomocníky jak pro práci ZO OSŽ, tak i pro jejich inspektory BOZP.  Desatero k pracovním úrazům je stručným návodem co dělat, pokud se ve vašem okolí stane pracovní úraz. V několika jednoduchých krocích je popsán správný postup od jeho vzniku a ohlášení až po závěrečné odškodnění poškozeného zaměstnance. Tímto dokumentem se naše oddělení snaží pomoci ZO OSŽ se lépe orientovat v jejich povinnostech vůči svým členům, případně nečlenům (pokud je OSŽ zároveň organizací s největším počtem členů u zaměstnavatele), v mnohdy složité situaci, která při vzniku poškození zdraví vlivem pracovního úrazu může nastat.

Desatero k prověrkám BOZP může být dobrým vodítkem při účasti zástupce ZO OSŽ na prověrkách BOZP každoročně pořádaných zaměstnavatelem na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Naším cílem v tomto případě je jednoznačně podpora co největšího zlepšení bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí na našich pracovištích, kde trávíme podstatnou část produktivního života.

                                                                                                                                                                                                   

Podkategorie

Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor