Na trati Lovosice – Libochovice - Louny probíhala v roce 2018 po částech nepřetržitá výluka pro generální rekonstrukci (revitalizaci) tratě. Výluky byly sice ukončeny, ale na trati dosud probíhají zásadní dodělávky. Dosud nebylo aktivováno dálkové řízení, nebylo dokončeno osazování světelných přejezdů, a proto nebyla zvýšena ani traťová rychlost. Trať jsem navštívil 1. dubna (ne, nebyl to Apríl!). Žst. Čížkovice je t. č. obsazena výpravčím, ale ten prý bude po spuštění DOZ (pravděpodobně v červnu t. r.) zrušen a „odsunut“ do Lovosic.

S dokončením revitalizace dojde ke zrušení zabezpečení dle předpisu D 3. „Détrojka“ byla na trati postupně zavedena v 90. letech 20. století po zrušení výpravčích v žst. Koštice nad Ohří a Chotěšově pod Hazmburkem, po zastavení pravidelné osobní dopravy v trati Libochovice - Račiněves (nyní přejmenováno na z. Bříza). V roce 2006 zde byl zrušen výpravčí, v roce 2007 byl výpravčí zrušen i v žst. Libochovice. Tím došlo na dlouhá léta k degradaci tratě, atraktivitě nepřidalo ani čekání na takt v zastávce Libochovice město až 15 minut.
Při revitalizaci došlo k demolicím některých romantických budov zastávek - zbořena byla budova Libochovice-město, ale i krásná historická secesní čekárna v zastávce Křesín. Co mě opravdu překvapilo jako naprosto nekoncepční, je zrušení výstupu a nástupu cestujících v nově řešené výhybně DOZ Radonice nad Ohří, přitom v těsné blízkosti se nachází výrobní podnik, kam musí nyní všichni zaměstnanci jezdit auty! Stejně tak nájemníci obydlené budovy výhybny Radonice nad Ohří. Přitom všechny křižující vlaky v Radonicích musí stejně zastavovat. Co se tím ušetřilo?!
Navíc mě překvapilo, že dva PZZ u Radonic ve směru na Louny budou po revitalizaci osazeny PZZ bez závor, ač se tam stávaly nehody a dosud tam byla proto pomalá jízda 10 km/h. Zajímavá bude i traťová rychlost 80 km/h mezi zastávkou Libochovice město - Libochovice, trať vede přímo obydlenou oblastí kolem náměstí. Také se podivuji na zlikvidováním kolejového rozvětvení v bývalé žst. Koštice nad Ohří, která je degradována na zastávku. Stejně tak nebyla po revitalizaci zřízena vlečka do fungující cihelny u z. Libochovice město. Takže kamiony budou dál jezdit městy a vesnicemi pod Hazmburkem a „srážet“ turisty a cyklisty do příkopu. Na závěr jedna perlička - revitalizace tratě prakticky skončila do odvolání za výhybnou Radonice, dále na Louny zůstalo vše při starém. „Prý došly peníze“, slyšel jsem ve vlaku.
Martin Kubík

Právě přítomno: 146 hostů a žádný gestor