Žst. Blíževedly leží v km 69,5 v listu GVD 539 tratě Česká Lípa - Lovosice, kdysi součást Ústecko-teplické dráhy (A. T. E.). Za časů A. T. E. byla tato trať páteřní, podle toho byla tehdy řešena i blízkost dopraven, z nichž do současné doby zbyl jen zlomek. Do 90. let 20. století ještě přežily Ploskovice a Zahrádky u České Lípy, obě jmenované se změnily na zastávky. Propustnost tratě je od té doby na hraně. Jsou zde nadměrně dlouhé mezistaniční úseky: Blíževedly - Česká Lípa 15,5 km nebo Liběšice - Litoměřice horní nádraží 13,6 km. Z tohoto důvodu se musí všechny vlaky křižovat v Blíževedlech a vložené vlaky v Liběšicích.

Úštěk je naopak koncovou výchozí stanicí vložených vlaků. Z důvodu likvidace nákladišť a vyloučených manipulačních kolejí v žst. Úštěk na trati prakticky zanikla nákladní doprava. V Litoměřicích horní nádraží došlo k redukci kolejiště a odpojení léta nevyužívaných vleček. V Žalhosticích je veden manipulační vlak, který jede po spojce (bývalé A. T. E. s ÖNWB) do Velkých Žernosek na trať Děčín východ - Lysá nad Labem. Mechanické závory (stav 3/2019) vydržely v Žalhosticích, H. Řepčicích a Úštěku.
Vraťme se do Blíževedel, kde po prohlídce žst., která se stala v roce 2018 nejkrásnějším nádražím v Česku, navštívíme historické centrum s původně gotickým kostelem sv. Václava, kolem něhož stojí patrové domy, většinou vystavěné po požáru v roce 1859, v jednom je hostinec a penzion. Vydáme se po červené značce, hned za městečkem nás zavede k hrádku Hřídelík ze 13. století, po několika kilometrech se napojíme na žlutou značku a vydáme se na vrch Kalvarie, z něhož je krásný rozhled na České středohoří, spatříme v dálce i horu Říp. Z Kalvarie odbočíme v obci Ostré na okružní cestu a dojdeme k nádhernému středověkému hradu Helfenburg, dále pokračujeme k žst. Úštěk, kde náš výlet můžeme ukončit.
V Úštěku horní nádraží (v blízkosti žst. Úštěk), odkud do 27. 5. 1978 vycházela lokální trať do Velkého Března a Verneřic můžeme pozorovat obnovu části tratě (stav 3/2019), kde byl proveden výřez náletových dřevin a úsek tratě (zatím asi 1,5 km) bude nově položen pro nostalgické projížďky kolem rybníku (jezera) Chmelař.

Martin Kubík

 

Právě přítomno: 166 hostů a žádný gestor