S tratí (Praha) - Odb.Skochovice - Dobříš jsme se v „Cestujeme s Obzorem“ rozloučili 13. 1. 2020 v Bojově. Nyní si projdeme úsek z lesní zastávky v Klínci do Měchenic, potažmo do Odb. Skochovice, kde z horní větve Modřanky odbočuje od 1. května 1900 (letos přesně 120 let) Posázavský pacifik. Zastávka je obsluhována na znamení. Klínec leží v km 25,521 a v poslední době získává na oblibě u skupin turistů, kteří zde o víkendu často vystupují.

Na zastávce není ani označení, ani přístřešek a samozřejmě při častých výlukách není obsluhována, v tom případě se to dá pochopit, protože silnice vede zcela jinudy. Právě proto je lesní zastávka Klínec s Bojovským tunelem a potokem tahákem pro romantické povahy. Z Klínce do Měchenic může použít lesní cestu pouze zdatný turista, neboť musí několikrát přecházet potok, kde je pouze u prvního přechodu lávka, je to prostě divočina se vším všudy, kolem potoka kvetou sněženky a můžeme pozorovat stopy po divokých prasatech, přitom překonáváme spadlé stromy. Cesta je skutečně na vlastní nebezpečí.
A to již přicházíme k prvním chatám - osadám u Měchenic, která spojuje z dopravního hlediska velmi nepřehledný železniční přejezd v km 26,780, přes nějž je trvalá pomalá jízda 10 km/h: ve staničním řádu je u něj poznámka - místní cesta obec Měchenice, strmý nepřehledný přejezd u skalního zářezu – dodávám: proč není dosud vybaven PZS se závorami, když se na této trati dosazovaly i v jiných případech? Pokračujeme dále do dálkově řízené žst. Měchenice, kde skončil poslední provozní pracovník - úsekový staniční dozorce k 29. 2. 2020. Zde si prohlédneme vodárnu, kterou by prý měl získat obecní úřad Měchenice, a můžeme navštívit restauraci poblíž nádraží. Posléze nasedneme do vlaku a přejedeme most přes Vranskou vltavskou přehradu a prohlédneme si dálkově řízenou Odb. Skochovice, kde bych tentokrát výlet ukončil nástupem do vlaku v zastávce Skochovice, kde můžeme spatřit ještě boudu bývalé výdejny jízdenek, ta byla v provozu do poloviny 90. let.
Úsek Vrané nad Vltavou - Odb. Skochovice je řízen z dispečerského reléového stavědla 3. kategorie (DOZ), umístěného v žst. Vrané nad Vltavou – automatické hradlo, Odb. Skochovice - Měchenice - automatické hradlo, úsek Měchenice - Čisovice také automatické hradlo AH DTS. Žst. Čisovice je obsazena výpravčím (JOP).
V poslední době se rozmohl podivný nešvar - při výlukách na trati Měchenice - Dobříš není vedena NAD přes Měchenice, takže někdy i desítky dní není možno z Měchenic jet na Dobříš ani směr Praha náhradní autobusovou dopravou, takže lidé musí použít jinou dopravu. V místní restauraci jsem slyšel: obec Měchenice zakázala jezdit autobusy NAD po silnici z Měchenic na Bojanovice. Zajímavá doba.
Martin Kubík
       

Právě přítomno: 285 hostů a žádný gestor