Dnes se vypravíme na malé putování krásnou krajinou. Vyjdeme z malého nádražíčka v Domoušicích (trať č. 126), nacházejícího se uprostřed Přírodního parku Džbán. Železniční trať z Loun do Rakovníka, vedoucí malebnou krajinou lesů, strání a nesčetných chmelnic, byla zprovozněna dne 24. 9. 1904. Dnes tady na kolejích ale neuvidíte osobní vlaky Českých drah, a. s. Na rameni Osek město – Most – Louny – Rakovník zajišťuje dopravní obslužnost soukromá společnost Landerbahn, GmbH. Z toho plyne jediné – na trati neplatí režijní jízdné, ani slevy na In Karty ČD. Například ve středu 24. 6. ale při příjezdu do Domoušic tvořila Os č. 6708 stařičká „osmsetdesítka“ Kladenské dopravní a strojní (na úvodním snímku).

Ale vydejme se už na pochod. Od nádražní budovy sledujeme žluté turistické značení, projdeme s kopce částí obce a ocitáme se mezi loukami. Po chvíli podejdeme pod viaduktem železniční trať na Louny, která zde velkým obloukem obchází údolí Domoušického potoka. Jsme v lese a začínáme stoupat pěšinou až ke zřícenině hradu Pravda, která se nachází na zalesněném ostrohu ve výšce 484 m. Cestou můžeme sledovat „Naučnou stezku Pravda“ s několika informativními panely. Překonáme dřevěnou lávku (vstup na vlastní nebezpečí) a ocitáme se na „nádvoří“ hradu, které překvapí svou rozlehlostí.
Hrad byl postaven pravděpodobně ve 2. polovině 15. století. V polovině 16. století byl již ale opuštěn. Ve druhé polovině 19. století se stal hrad místem táborů venkovského lidu. V dřevěném altánku u vstupu do hradu můžeme v klidu posvačit.
Při další cestě sledujeme modrou turistickou značku a cca po 1 km chůze dojdeme ke skalnímu zářezu „Úvoz“ s několika reliéfy vytesanými do pískovcové skály. Od rozcestníku pokračujeme po štěrkové cestě doleva (neznačeno), abychom po chvíli po pravé straně v lese minuli (bohužel vyschlou) studánku a po několika dalších metrech uviděli v lese ohromný pískovcový blok – „Čertův kámen“. Lidová „tvořivost“ v pískovci svědčí o tom, že kámen byl častým cílem výletníků.
Od Čertova kamene pokračujeme po štěrkové cestě, až opět dojdeme k modré turistické značce, která zde vede od hradu Pravda. Tato část cesty je součástí „Naučné stezky Kamenné řady u Kounova“. Stezka má celkem 11 zastavení. Od rozcestníku „Na rovinách“ opustíme modré značení a pokračujeme po žlutém, jež nás po chvíli dovede k záhadným kamenným řadám. Kounovské kamenné řady, to je bez nadsázky nejzáhadnější místo v Čechách. Přes úsilí několika generací badatelů se doposud nepodařilo vysvětlit, jaký účel mělo 14 řad (až 450 metrů dlouhých), složených z kamenů těžkých i několik tun. Řady se táhnou v rozestupu 13–30 metrů napříč plochým temenem vrchu Rovina. Badatelé si již od roku 1934 marně lámou hlavy, jaký smysl tyto řady měly. Jisté je jen jedno, že jsou dílem lidí. Vše ostatní je zatím hádankou.
Od kamenných řad nás poté žluté značky, zhruba po 2 kilometrech pochodu, dovedou k železniční stanici Mutějovice (trať č. 126), odkud můžeme pokračovat vlakem do Rakovníka či do Loun. Zdatnější turisté se mohou vydat od železniční stanice dále po žluté k nedaleké zřícenině gotického hradu Džbán, dnes ale již značně zarostlé lesem.
Celý výlet je možno absolvovat i v opačném směru. Jen tak na okraj, zaměstnanci železniční stanice Mutějovice zaslouží velkou pochvalu za krásně upravené okolí stanice a vzornou čekárnu, patří jim velký dík.
Přírodní park Džbán toho ale ke klidné turistice nabízí daleko víc. Například zalesněný vrch Výrov (509 m) s dílčími výhledy a rozlehlými zbytky valů hradiště z pozdní doby haštalské, nebo klášter augustiniánů v nedalekém Dolním Ročově, založený v r. 1373 Albrechtem z Kolovrat. Klášter měl docela pohnutou historii. Byl poničen v husitských válkách a po roce 1950 sloužil postupně jako věznice, kasárna a psychiatrická léčebna. Toulat se zde (pěšky, na kole, či na motocyklu apod.) ale můžeme jen tak a rozličných turistických cílů nalezneme nepřeberně. Výhodou je, že přírodní park leží (zatím) mimo přílišný turistický zájem a v jeho lesích sotva potkáme živáčka. Zdejší lesy jsou rovněž rájem houbařů, v sezóně si můžeme nasbírat také ostružiny, borůvky, nebo lesní maliny.
Vydáte-li se tudíž například o některém prázdninovém víkendu do ČD Železničního muzea v Lužné u Rakovníka nebo na Kolešovku, zajeďte se podívat do Přírodního parku Džbán. Z Lužné, Krupé nebo z Nového Strašecí to sem není daleko. Zdejší členitá krajina lesů, strání a nesčetných chmelnic s malebnými vesničkami, má opravdu co nabídnout a návštěva rozhodně stojí za to.
A. K. Kýzl

Právě přítomno: 329 hostů a žádný gestor