O trati Nepomuk-Blatná jsem již informoval v „Cestujeme s Obzorem“ 27. 6. 2018, nyní tedy vystupme v dopravně D3 Lnáře. Dopravna a nákladiště Lnáře leží v km 6,632 a je vybaveno pouze jednou dopravní kolejí č. 1, jednou manipulační kolejí č. 3, na níž lze v případě nutnosti provádět křižování, předjíždění či dostižení vlaků a kusou kolejí č. 3a, která slouží k občasné vozové manipulaci přilehlého zemědělského podniku. Jelikož dopravna Lnáře leží od obce poměrně daleko, využijeme naši cestu do Lnářů přes bývalý klášter řádu Bosých Augustiniánů.

Půjdeme po silničce od nádraží a první odbočkou vpravo, pak kolem rybníka a do vrchu lesem až dojedeme ke klášteru. V objetu sídlí od roku 1965 psychiatrická léčebna, konventní kostel je vyjma podvečerní mši o sobotách, uzavřen. Je spravován excurendo z Blatné. Klášter byl v roce 1950 zrušen a již nebyl obnoven, neboť česká větev mnichů vymřela, avšak ve vlastnictví Řádu je léčebna dosud.
Ve Lnářích můžeme projít naučnou stezkou, kde se dozvíme, že mniši před 1. světovou válkou byli propagátory včelařství. Po vnější prohlídce kláštera se vydáme do obce a jako první uvidíme zámek. Zámek byl postaven v roce 1666 - 1686 za hrabat Wratislavů z Mitrovic. Těsně před 2. světovou válkou koupil zámek advokát JUDr. Vaníček, v roce 1993 byl jeho potomkům zámek vrácen. Nyní zámek vlastní 17 (!) potomků rodu. V letech 1985-1993 sloužil zámek jako rekreační objekt Úřadu vlády (ČSSR pak ČSFR a ČR).
Ze Lnářů můžeme dojít do sousední dopravny Kasejovice po turistické značce. V Kasejovicích je pěkné historické centrum s kostelem sv. Jakuba z 13. století, v synagoze je místní muzeum, která vybudoval místní patriot, jinak železniční dopravní kontrolor („kádečko“) Václav Mentberger (1886 - 1969) více zde: http://www.kasejovice.cz/cs/historie-a-pamatky/muzeum-kasejovice/R20-A953/         
V Kasejovicích je i pozoruhodná radnice s věží při cestě na nádraží nemůžeme minout. Dopravna D3 Kasejovice leží v km 10,678 a od 17. 8. 2018 novelizací Prováděcího nařízení byl spuštěn režim samovratných výměn. V dopravně se nachází i pěkná vodárna, ale v kritickém stavu, výpravní budova je obydlena a vzorně upravena včetně zeleninové zahrádky u vodárny. Manipulační kolej je zachována.
A to již nastupujeme do vlaku směr Nepomuk, v zastávce Kotouň zjistím, že tam byla zcela nedávno vytržena manipulační kusá kolej, takže se zde již nikdy nic nenaloží. V době kůrovce docela zajímavé osekání použitelné infrastruktury. V Nepomuku může zajít do pivovaru Zlatá kráva. Nepomuk je známý rodištěm svatého Jana Nepomuckého či krajinářem malířem Augustinem Němejcem (1861 - 1938), který má v Nepomuku muzeum i pojmenování hlavního náměstí.
Martin Kubík

Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor