Spojovací trať z Berouna do Rakovníka kolem Berounky (historicky Mže) a Rakovnického potoka byla postavena již v roce 1876 a stala se významnou celostátní dráhou do železničního uzlu a průmyslového (továrna na mýdlo, posléze prací prášky, keramičky) a důlního (keramická hlína, dříve i uhlí) města Rakovník. Křivoklátské lesy (Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko), kterými trať prochází, byly dlouhá léta královským či Fürstenberským zbožím.

Hrad Křivoklát byl postaven již v raně gotické době ve 12. století s pozdně gotickou kaplí Panny Marie z roku 1496. Na hradě fungoval ještě po II. světové válce pivovar. Hrad patřil do roku 1918 jako centrum majorátního panství knížat z Fürstenbergu, až ho po roce 1930 prodali Československému státu, tím pro ně odpadla konfiskace hradu v roce 1945. Matka mediálně známého bývalého ministra zahraničí Karla knížete Schwarzenberga byla Antonie Leontina von und zu Fürstenbergová (1905 - 1988). Není bez zajímavosti, že v politicky známém zámečku Dřevíč u Nižboru se narodil v roce 1923 poslední Fürstenberg co ještě žil na Křivoklátě: Joachim Egon. Jeho syn Johann princ a lantkrabě Fürstenberg (nar. 1958) je majitelem zámku a statku Weitra u známé úzkokolejky v Rakousku poblíž českých hranic totiž Gmünd-Weitra-Gross Gerungs.
Pojďme tedy vystoupit v žst. Roztoky u Křivoklátu, kde můžeme obdivovat soukromou sbírku železničních památek na zbečenském zhlaví u strážního domku, pak se vydáme po žluté značce kolem tratě, přejdeme silniční most přes Berounku a za viaduktem přejdeme Rakovnický potok. Vyjdeme vzhůru do kopce k vyhlídce Paraplíčko a traverzní cestou k Fürstenberské vyhlídce s novogotickým památníkem, kde uzříme krásný pohled na Křivoklát. Pak se vrátíme do obce Křivoklát a dojdeme po cyklostezce do obce Městečko u Křivoklátu, kde nastoupíme opět na vlak. Kdo půjde po silnici, uzří portály dvou tunelů a u silnice pomníček v roce 1951 zastřeleného příslušníka Sboru národní bezpečnosti odbojovou skupinou z Rakovníka. Informace zde: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1502/107-114.pdf Její aktéři byli popraveni za vraždu.
Žst. Městečko u Křivoklátu patřilo k nejkrásnějším stanicím na trati, avšak v roce 2006 rozhodli odpovědné osoby, že je na trati „moc“ stanic (GVD byl před zrušením dopravní služby výpravčího roce 2006 postaven tak, aby se nekřižovalo a zdůvodnila se tak nadbytečnost žst!) a dopravní služba byla bez náhrady zrušena a všechny odbočné koleje, včetně manipulační, vytrhány. Tím byla snížena kapacita tratě a rozvrácena možnost místní nakládky dřeva z Křivoklátských lesů. Kapacita tratě výrazně chybí hlavně v sezoně, kdy po trati vedle pravidelné dopravy jezdí i dopravce KŽC, stejně tak parní vlaky na Křivoklát, které dříve právě v Městečku křižovaly či byly odstaveny. Čekárna v Městečku je vzorně udržována nájemníky ve výpravní budově i přesto prý někdo ukradl historickou plastikovou odjezdovou tabuli jízdních řádů.

Martin Kubík

Právě přítomno: 429 hostů a žádný gestor