Trať Pečky - Bošice/Kouřim/Zásmuky - Bečváry byla zprovozněna postupně od 25. října 1881. Již málokdo ví, že v dopravně D3 Bošice (do roku cca 2007 obsazená žst.) odbočovala 2,3 km dlouhá trať (ano, trať, na vlečku změněna až ve válečném roce 1916) do cukrovaru Svojšice-Karlov. Cukrovar provozoval od roku 1864 Michael Karel hrabě Althan, majitel statku Svojšice.

Cukrovar zanikl již v roce 1926 v důsledku s pozemkovou reformou, kdy statek Svojšice musel být prodán a předán jako náhrada Řádu Anglických Panen z Prahy-Malé Strany, které byly odtamtud vypovězeny z důvodu záboru jejich kláštera pro nové ministerstvo financí.
Trať měla mít i odbočku do velkostatku Nouzov u Svojšic, ta prý již nebyla dokončena. Malý kousek vlečky (prakticky asi 20 metrů, pak se trasa odkláněla) je zachován pro funkční vlečku do skladu Boletex. Dosud je částečně patrná stopa tratě do Karlova, bývalé drážní těleso je jako celek v majetku státu. Úzký pruh rozestavěné tratě do Nouzova je v majetku civilní osoby. V areálu bývalého cukrovaru je soubor budov v majetku ministerstva vnitra a tudíž „zákaz fotografování.“ Před bývalým cukrovarem se jako zázrakem dochoval v bezvadném stavu krásný kamenný jednoobloukový viadukt typický pro 80. léta 19. století.
Bývalou trať je možno projít po tělese, které je částečně polní cestou, k viaduktu se musí jít krajem pole. Z Karlova-Svojšic pokračujeme dále do centra obce Bošice a dále po modré turistické značce směrem na Plaňany, těsně před přemostěním tratě silničním obchvatem u Plaňan si povšimneme bývalého vjezdu vlečky do zaniklého cukrovaru Plaňany (postaven 1867 - rolnický akciový cukrovar Plaňany, po roce 1990 srovnán se zemí, jako většina cukrovarů v ČR, a na jeho místě je sídliště rodinných domků).
V Plaňanech jsou dokonce dva římsko-katolické kostely, z nichž jen pochází již z 12. století, avšak pouze v kostele z roku 1911 je sloužena mše poslední soboty v měsíci. Třetí kostel je přestavěná synagoga pro potřeby církve husitské.
Žst. Plaňany leží v km 7,488 a je obsazena jako jediná dopravna trati, zároveň je sídlem dirigujícího dispečera pro trať Plaňany – Bošice - Kouřim a pro trať Bošice – Zásmuky - Bečváry. U žst. Plaňany je na širé trati v km 7,900 ve směru na Bošice fyzicky existující vlečka Bošina, avšak s poznámkou - zákaz jízdy drážních vozidel. Vlečky na sledované trati jsou skoro všechny nesjízdné - zákaz jízdy drážních vozidel je i na vlečku ZZN v Zásmukách i do topírny (!) v Zásmukách. V žst. Plaňany tak zůstala pro nakládku a vykládku použitelná pouze kolej č. 2a, která je navíc nově šturcová s užitečnou délkou 69 metrů.
Od žst. Plaňany pokračujeme po modré značce, která přechází v zelenou značku, pěknou cestou stále podél tratě a říčky Výrovka kolem přírodní památky Stráně u splavu (vzácná rostlinná společenství a skalky, dále i zbytky hradiště) až k zastávce Radim, kde možno nastoupit na vlak do Peček.
Právě úsek tratě Radim - Pečky byl od 9. dubna 1953 nahrazen přeložkou. Přeložka souvisela i se změnou zabezpečovacího zařízení na hlavní trati (StEG) Praha - Kolín, kde byl od 19. listopadu 1953 zaveden autoblok v úseku Poříčany - Pečky a reléovka v žst. Pečky. Parní provoz na trati Pečky - Kouřim byl ukončen v roce 1978 v režii lokomotiv 423.0 všech variant. Od roku 1976 jezdí na trati motorové vozy řady 810 (tehdy M 152.0). V roce 2021 oslaví trať 140 let. Dnes historickou publikaci ke 100. výročí v roce 1981 vydalo motorové Depo Praha-Libeň a ČSVTS. Tehdy ještě byla v provozu celoročně celá trať. Od roku 2006 jezdí v úseku Bošice - Bečváry pouze výletní vlaky KŽC. To pro podporu venkovských městeček nestačí. Po povodni v červnu 2013, prošla trať Pečky - Kouřim zásadní opravou a byla zprovozněna přesně za rok po povodni - v červnu 2014.
Martin Kubík

Právě přítomno: 255 hostů a žádný gestor