Regionální trať Mělník – Mšeno - Mladá Boleslav patří ke kuriózním českým lokálkám. Vede Jizerskou tabulí a dotýká se Kokořínska, kterému se někdy říká i Dubské Švýcarsko. Centrem tratě je město Mšeno, které bylo již v roce 1352 městečkem (oppidum Msen), ale na město bylo povýšeno až v roce 1802, což se uvádí dle souboru Karla Kuči Města a městečka: 1802 Mscheno, Wemschen municipální město s trhy.

Železnice byla dovedena do Mšena z Mělníka 22. 6. 1897, úsek Mšeno – Skalsko - (Dolní Cetno: leží na zrušené trati Skalsko - Chotětov) byl otevřen po dokončení viaduktu u Mšena 4. 12. 1897, v roce 1905 - 1906 byl postupně otevřen úsek tratě Skalsko - Mladá Boleslav město – Libuň - Stará Paka. Z trati odbočovala z tehdejší žst., nyní dopravny D3 Lhotka u Mělníka, trať do Střednice, na této krátké odbočce byla osobní doprava zastavena již při prvorepublikovém šetření po hospodářské krizi v roce 1933, nákladní dopravě pak sloužila hlavně pro potřebu cukrovaru v Mělníce, avšak v roce 1970 byla přeprava cukrovky na této trati zrušena. I proto byla trať úředně zrušena v roce 1974 a v roce 1978 vytrhána, byla to doba, kdy se likvidovaly tratě dle usnesení 14. sjezdu KSČ. Je vidět, že nepřítel železnice se skrývá v každém režimu, ať je demokratický či totalitní.
Ironií osudu je, že tratě se nerušily ze strategických a hospodářských důvodů pouze v době Protektorátu. Naopak v té době kolabovala z válečného nedostatku pohonných hmot autobusová doprava. Při nahlédnutí do jízdních řádů z 60. let 20. století zjistíme, že některé vlaky na této trati byly vedeny i klasickými soupravami, například večerní vlak od Mladé Boleslavi jel klasicky do Skalska a pak pokračoval jako smíšený Mn vlak do Dolního Cetna a Chotětova. V té době byli na celé trati i v Dolním Cetnu výpravčí. Nyní není na trati jediný sídelní provozní zaměstnanec, z kraje 90. let 20. století (úspory po rozpadu ČSD a ČSFR) byl přesunut dirigent do Mladé Boleslavi hl. n., po té byl ještě komerční pracovník ve Mšeně a Katusicích, ti byli zrušeni později. Naposledy měla být zrušena i dopravna D3 Skalsko, k tomu naštěstí na poslední chvíli před platností GVD 2021 nedošlo.
V současné době je na trati dopravna Katusice, Skalsko, Mšeno a Lhotka u Mělníka, tudíž pět prostorových oddílů. V dopravnách Lhotka u Mělníka a Mšeno jsou samovratné výhybky. V dopravně Katusice je vlečka Agrodružstvo Katusice, pro jejíž obsluhu je veden pravidelný Mn vlak, ve směru na Mělník jsou Mn vlaky pouze podle potřeby. V dopravně Skalsko jsou dvě vlečky Mladoboleslavského železničního spolku (MBŽS), z níž MBŽS Skalsko 2 vede ve směru zrušené tratě na Dolní Cetno. MBŽS má také exponáty v nz Sudoměř u Mladé Boleslavi, manipulační kolej je t. č. nesjízdná a klíč od výměny proto není v soupravě klíčů.
Na trati bylo ještě v roce 2005 dle dostupných pramenů velké množství nákladišť (nz): Živonín, Kanina, Bukovno a Nebužely: všechna jmenovaná nákladiště byla postupně do dnešních dnů zbavena všech manipulačních kolejí, na trati tak zbývá poslední nz Vrátno (a nesjízdná Sudoměř) se sjízdnou jednou manipulační kolejí, ještě v roce 2005 mělo manipulační koleje dvě, torzo kolejí můžeme spatřit i nyní. Potom se není čemu divit, že není kde nakládat vozy a to ani podle potřeby různých kalamit. Vrátno se původně jmenovalo Vrátno-Lobeč, aby zdůraznilo sídlo majitele panství v Lobči, nyní je v Lobči obnoven řemeslný původní pivovar.
O městě Mšeno a trati zde: Město Mšeno - Historie místní dráhy (mestomseno.cz)
O MBŽS zde: Mladoboleslavský železniční spolek (mbzs.net)
Martin Kubík

         

 

Právě přítomno: 526 hostů a žádný gestor