O trati Plzeň – Ejpovice – Chrást - Radnice jsem informoval čtenáře „Cestujeme s Obzorem“ již 12. 8. 2019 a 12. 11. 2021 (oba dva možno v rubrice dohledat). A jako se vše mění, tak i na trati i ve městě Radnice došlo k určitým zlepšením. V GVD tratě 714 je nyní zakreslen pravidelný manipulační vlak 87862/87861, který končí a začíná v úvraťové dopravně Stupno (km 19,625/0,000), kde se hojně nakládá dřevo na kusé manipulační koleji, kam se vejde nanejvýš 5 vozů Eas, některé manipulační koleje jsou nesjízdné. Do dopravny Radnice není zakreslen žádný manipulační vlak, vlečka v Břasech (v km 2,638) není obsluhována, ale je udržována.

Ve městě Radnice byly nově upraveny chodníky a silnice. Kostel sv. Václava je opraven pouze z čelní strany. V Radnici byly kdysi dva pivovary - městský a hraběcí (Sternberg), oba jsou léta mimo provoz, avšak v pivnici u hřiště pod náměstím možno dostat místní pivo z minipivovaru. Výlet kolem Radnice možno uskutečnit regionálním autobusem např. v 11.14 h do zastávky Podmokly a po pěkné silničce dojít do vsi Chlum. Dále po červené značce, která je součástí Svatojakubské cesty, lesem a prudkým klesáním k Berounce, kde je v sezoně otevřen hotel. Poté opět prudkým stoupáním do vsi Hřešihlavy, což je tentokrát hlavní cíl mé cesty, protože v Hřešihlavech stojí menší barokní zámek, který patřil od roku 1734 až do 20. let 20. století šlechtické rodině svobodných pánů Rumerskirch. Tento rod je kuriózní tím, že byl povýšen do hraběcího stavu jako posledních v Rakousku – Uhersku, před jeho rozpadem. Císař Karel I. (od roku 2004 blahořečen) rod povýšil dekretem 29. 3. 1918 (9. 5. 1590 říšský šlechtický stav, 23. 1. 1681 český rytířský stav, 18. 1. 1747 stav svobodných pánů-baron). Karel baron (hrabě) Rumerskirch (1867 - 1947) byl blízký spolupracovník (vrchní hofmistr) arcivévody Ferdinanda d´Este a byl poslední kdo v autě mluvil s umírajícím arcivévodou po atentátu 28. 6. 1914 v Sarajevě.
Zámek po 1. pozemkové reformě odkázala hraběnka Rumerskirchová nadaci pro opuštěné dítky. Po roce 1945 sloužil zámek jako depozitář NTM a byty, nyní je v soukromém vlastnictví britského zbrojaře a je nepřístupný, včetně nově obehnaného zdí rozsáhlého parku. Druhdy benefiční (provoz takového kostela kdysi platil majitel zámku) kostel Všech svatých u zámku je léta uzavřen pro nedostatek věřících.
Zpět do Radnic se dá dostat pouze ve všední dny autobusem v 15.44 hod. V Radnicích však pět minut před příjezdem autobusu ujede vlak směr Plzeň a dlužno čekat dvě hodiny na další v některé restauraci. Asi tak se dělá spojení na krajské přání. To samé platí u režijkářů - do Radnic režijky platí, nikoli však v osobních vlacích, které mají dělat přípoje od a do Berouna v Ejpovicích! Krajské celorepublikové tažení proti zaměstnancům železnice je ostudné a pro železničáře, kteří zasvětili práci na dráze celý život, urážející.

Martin Kubík

Právě přítomno: 323 hostů a žádný gestor