Trať Rokycany – Mirošov - Nezvěstice byla nejprve otevřena již v roce 1869 do Mirošova pro potřeby dolů, od 1. 8. 1883 byla prodloužena do Nezvěstic a zavedena osobní doprava v celé trase.  Na trati se nacházelo a ještě nachází mnoho železářských podniků, některé jsou ve stavu útlumu. Těžba rud a výroba železných předmětů sahá v oblasti kolem Brd již do 16. století.

V okolí Mirošova se navíc těžilo do počátku 20. století hlubinně uhlí. Ze žst. Mirošov odbočovala asi jeden kilometr dlouhá vlečka do hlubinného uhelného dolu Leopoldine, který byl hluboký asi 125 metrů. Těžba byla ukončena překvapivě již v roce 1904, ač do dolu byl již zaveden i telefon a elektrické osvětlení. Ještě do roku 1947 pokračovala menší těžba uhlí na jiném dole.
U Mirošova se nachází jedinečná památka - vodní hamr z počátku 19. století, který byl v provozu jako součást hutí v Nové Huti u Hrádku až do roku 1956, kdy byl prohlášen jako kulturní památka, posléze i Národní kulturní památka, již spravuje Západočeské muzeum se sídlem v Plzni. Hamr je plně funkční a prochází pravidelnou náročnou údržbou, střecha je šindelová. Při návštěvě hamru vás čeká hodinový výklad s ukázkou práce hamru, hamr pohání i velký měch, který byl vyroben v 19. století na Přimdě.
Od hamru možno dojít po cyklostezce na vlak až do Nové Huti, kde se od roku 1900 nachází velká železárna, která je součástí podniku Z group, některé haly podniku jsou však ve stavu ruiny, vlečka je sporadicky používána a její seřaďovací kolejiště odbočuje v z. Nová Huť.  Po rekonstrukci tratě po roce 2016 a zavedení DOZ CDP Praha Balabenka leží v obvodu žst. Rokycany, odbočuje v km 3,921 a stavební délka vlečky je neuvěřitelných 10,436 km - provozovatel vlečky je dle Drážního úřadu Ferromet, a. s.
V obvodu žst. Mirošov (DOZ) odbočuje další železářská vlečka a to nad zastávkou Mirošov-město v km 9,320 vlečka Rosso steel, tak je využívána prakticky denně. V km 2,408 je další vlečka v novém obvodu žst. Rokycany (DOZ CDP Praha) a to zemědělský podnik Agro Blatná, v provozu je i posunující lokomotiva T 211. U zastávky Rokycany předměstí byla další vlečka do Kovohutí Rokycany, kovohutě byly po divoké privatizaci částečně zbořeny a vlečka v roce 2016 zrušena a snesena. Pamatuji, když jsem blahé paměti občas sloužil coby výpravčí v žst. Čisovice, tak pravidelně chodily vozy z železáren Hrádek-Nová Huť na vlečku do Kovohutí Mníšek pod Brdy - i vlečka do těchto hutí byla snesena v roce 2016.
V Mirošově stojí za zhlédnutí barokní zámek, který je otevřen pouze na objednávku, minimálně pět osob a hlásit předem.

Martin Kubík

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor