Nákladiště a zastávka Neumětely leží na podbrdské trati Zadní Třebaň - Lochovice (srov. Cestujeme z 3. 8. 21). Má poslední návštěva 1. června 2024 potvrdila, že šrotiště u nz Neumětely plně využívá připojení na železniční síť, byly tam rozloženy dva vozy Eas ve šturcu. Na trati několik posledních let probíhá výluková činnost, která má za cíl zabezpečit všechny důležité přejezdy PZS se závorami a nakonec zavést v celé trati DOZ, které nahradí D3. V úseku Liteň - Zadní Třebaň bylo DOZ již zprovozněno.

Při návštěvě Neumětel můžeme obdivovat pomník věrnému koni rytíři Horymírovi Šemíka, který leží poblíž gotického kostela svatých Petra a Pavla. Kostel je přístupný při mších, které se konají pouze o prvních sobotách v měsíci spravovány ex curendo z Žebráku. V kostele je zajímavá Křížová cesta z konce 19. století, obrazy jednotlivých Zastavení věnovali sedlácké rodiny z Neumětel. Po rozvratu českého zemědělství kolektivizací na počátku 50. let 20. století a vyhnání nejbohatších sedláků podle sovětského vzoru-kulaků, došlo i k odlivu víry z vesnic, což můžeme spatřit ve všech oblastech s nejlepší půdní bonitou, kde se kolektivizátoři zvlášť vyřádili. Zemědělství i živočišná výroba kolem tratě nyní opět kvete, právě kolem tratě Z. Třebaň - Lochovice můžeme spatřit i nejvíce mlékoautomatů – v Neumětelech, Hatích (1,5 km od z. Skuhrov p. Brdy) či Bělči. Kolem tratě byly obnoveny či zřízeny i pivovary- Hostomice pod Brdy a Všeradice. Neobnoveny zůstávají pivovary v Lochovicích a Litni (v ruině). Stejně tak zůstává v ruině bývalá sladovna barona Daubka ve Skuhrově. V obci Hatě můžeme zajít do místního hostince, kde se vaří o víkendech od 11ti hodin, ale hlavně v hostinci jsou obrazy i Marko Čermáka  - posledního kreslíře Foglarových Rychlých Šípů v letech 1968 - 1971. Marko Čermák hostinec v Hatích občas navštěvuje.
(Další nepřetržitá výluka na trati 10. 6. – 10 . 7., odjezdy NAD již od žst. Řevnice)

Martin Kubík

Právě přítomno: 317 hostů a žádný gestor