Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

jsou zveřejněny v článku: Z jednání Představenstva OSŽ: OSŽ se připojuje k protestům ASO a KOVO

v sekci Právní poradna v podsekci Zaměstnanecké jízdní výhody (dále rovněž „ZJV“) jsme pro vás zveřejnili důležité dokumenty týkající se prolongace ZJV pro rok 2024. Nezapomeňte o nich informovat své kolegyně a kolegy, kteří nemají přístup k internetu. Důležité je předat tyto informace seniorům, kteří si často termín prolongace neuvědomí.

Předseda OSŽ Martin Malý se ve svém vystoupení na jednání P-OSŽ 4. září 2023 věnoval zejména poslednímu vývoji projednávání vládního návrhu ozdravného balíčku veřejných financí. Vedení OSŽ se během posledních měsíců snažilo využít všechny dostupné zákonné možnosti pro prosazení požadavků na zachování stávající právní úpravy tvorby, použití a danění zaměstnaneckých benefitů a daňového osvobození členských příspěvků, jak byly tyto požadavky schváleny na jednání Ústředí OSŽ v červnu tohoto roku. 

Včera v nočních hodinách se zástupci vládní koalice dohodli na některých úpravách vládního návrhu ozdravného balíčku z května letošního roku. Z dosud zveřejněných stručných informací z tohoto jednání vyplývá (viz. informace na webu MF: Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 23.8.2023  ), že vládní koalice částečně vyhověla požadavku sociálních partnerů, tj. odborů a zaměstnavatelů a ustoupila od záměru zrušit daňové osobození zaměstnaneckých benefitů.

Dnes (22. srpna 2023) se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů k projednání společných návrhů odborů a zaměstnavatelů na změny ve vládním návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí. Na tomto jednání byly důkladně diskutovány jednotlivé pozměňovací návrhy sociálních parnerů s tím výsledkem, že vládní představitelé využijí takto upřesněné a vyargumentované návrhy odborů a zaměstnavatelů na zítřejším jednání představitelů vládní koalice k této problematice.

Dnešního dne (26. června 2023) se v sídle OSŽ v Domě Bohemika na pozvání předsedy OSŽ sešli zástupci odborových centrál působících na české železnici k projednání možností společného postupu ve věci výhrad k vládnímu návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.

Podkategorie

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor