Po téměř dvouměsíčních jednáních byla podepsána 10.12.2018 v poledních hodinách 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1.2.2018 do 31.12.2019.

Stručný obsah 2. změny PKS :

 • Nárůst tarifní mzdy  5,5%

 • KOP – přesunutí čtyř profesí  z tříleté nárokovosti do dvouleté (provozní dispečer, vedoucí dispečer, dispečer ŽDC, operátor železniční dopravy)

 • U HZS zavedení rizikového příplatku 1000 Kč/měsíčně při výjezdu

 • Zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně 60 Kč/hod

 • Nové sazby odměny z dohody pracovníka dozoru (A-86 Kč, B-90 Kč, C-94 Kč)

 • Zavedení nové Zvláštní odměny ve výši 400 Kč/měsíčně při odpracování i jedné směny (pro zaměstnance odměňované tarifní mzdou)

 • Sjednocení příplatku pro držitele licence strojvedoucího z 300 Kč na 500 Kč/měsíčně

 • Zvýšení odměny z 300 Kč na 500 Kč/měsíčně za komerční odbavení

 • Výkonová odměna základní 5% tarifní mzdy, objem mzdových prostředků nově 5,7%, rozpětí 5-20% tarifní mzdy

 • Příplatek za práci v noci a So i Ne z 11% na 12% průměrného výdělku, minimální sazba 17 Kč

 • Osobní příplatek – nově 9.pásmo od 35 let 4,5% a 5,5% tarifní mzdy a 10.pásmo od 40 let 5% a 6% tarifní mzdy, navíc v  pásmech 1 – 8 povýšeno o 0,5%. Zůstává možnost zvýšení osobního příplatku o 1% vedoucím zaměstnancem. U HZS lze nově využívat sazbu B

 • Jednorázová mimořádná odměna generálního ředitele za měsíc listopad ve výši 9000 Kč

Navýšení u všech zaměstnanců je cca 7,5 – 8 % a to bez započítání mimořádné odměny…

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor