Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železnic, státní organizace

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je největší odborovou organizací působící při Správě železnic,  neboť zde má v současné době cca 11.250 členů ze zhruba 17.400 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách Správy železnic na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při Správě železnic zde  v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů.)

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u Správy železnic :

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor