Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2023 ve znění 1.změny

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2023 1. změna

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2023

Změny v PKS SŽ 2023

 

 

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2022 s 1., 2. a 3. změnou

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2021 s 4. změnou

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2020

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1.2.2018 do 31.12.2019 ve znění 1. a 2. změny.

Po téměř dvouměsíčních jednáních byla podepsána 10.12.2018 v poledních hodinách 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1.2.2018 do 31.12.2019.

Stručný obsah 2. změny PKS :

Dne 16. ledna 2018 se uskutečnilo technické čtení nové PKS, kde byla za účasti zástupců OC a SŽDC odsouhlasena finální podoba textu PKS SŽDC na období 1.2.2018 - 31.12.2019.  Final text PKS SŽDC ve formátu pdf je ke stažení ZDE

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 jelikož oficiální tisková zpráva je pouze všeobecná, tak vzhledem k přechodu na nový systém odměňování (jedna tarifní stupnice + osobní příplatek) jsme všem členům republikových rad, členům PV OSŽ SŽDC a předsedům ZO OSŽ zaslali tabulky s orientačními výpočty nárůstu mezd pro rok 2018 oproti roku 2017 podle včera podepsané PKS SŽDC.

Výpočty v nich jsou orientační (sazby tarifů budou ještě v textu PKS zaokrouhleny) a pro každého jednotlivého zaměstnance je také třeba nárůst upřesnit dle poznámek nad tabulkami a pod tabulkami.
Tabulky nejsou určeny ke zveřejnění mimo prostředí OSŽ a SŽDC a nesmí být umístěny na internet, facebook apod. !!!

Podrobnější a přesnější přehled změn v PKS rozešleme po technickém čtení a definitivním odsouhlasení celého textu PKS SŽDC 2018 - 2019, které je plánováno na 16. ledna 2018.

 

Martin Malý, vedoucí týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ.

11.01.2018

Rádi bychom Vás informovali, že dnes byla na SŽDC podepsána nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019.

Dnes byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku dochází u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %, z toho u nejnižších tarifních stupňů až o 8 %. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně se upravila nominální hodnota stravenek na 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 5 000 Kč, a to v lednu se mzdou za měsíc prosinec 2017. Dojde také k dorovnání rozdílu vzniklého nepodepsáním PKS v měsíci lednu 2018 se mzdou za tento měsíc.
 


Na dnešním jednání (26.9.2017) zástupců odborových organizací a vedení SŽDC byl po úvodním projevu  generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého předán zástupcům odborových organizací návrh textu PKS SŽDC 2018 a návrh textu dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC na období po 31.12.2017. Tím bylo zahájeno kolektivní vyjedenávání o uzavření PKS SŽDC 2018. Následně bylo dohodnuto, že odborové organizace předají společné stanovisko k tomuto návrhu zaměstnavateli nejpozději dne 16.9.2017 do 17:00 hod. Dále bylo dohodnuto, že příští  společné jednání zástupců obou stran se uskuteční v termínu 16. - 20. října na výjezdním kolektivním vyjednávání v Berouně. 

O dalším postupu OSŽ v zahájeném kolektivním vyjednávání bude rozhodnuto na zítřejším (27.9.2017) jednání PV OSŽ SŽDC. O jeho průběhu a závěrech budeme zde v co nejkratší době informovat.  

Mgr. Martin Malý, PPV OSŽ SŽDC

Text PKS SŽDC 2014  je k dispozici v NABÍDCE PV OSŽ SŽDC, s.o. v kategoriích:

-    Ke stažení

nebo     

-   Intranet SŽDC - dokumenty odboru personálního - Text PKS SŽDC 2014

Právě přítomno: 352 hostů a žádný gestor