Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2024

Změny v PKS SŽ 2024

 

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2023 ve znění 1.a 2. změny

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2022 s 1., 2. a 3. změnou

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2021 s 4. změnou

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2020

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1.2.2018 do 31.12.2019 ve znění 1. a 2. změny.

Po téměř dvouměsíčních jednáních byla podepsána 10.12.2018 v poledních hodinách 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1.2.2018 do 31.12.2019.

Stručný obsah 2. změny PKS :

Dne 16. ledna 2018 se uskutečnilo technické čtení nové PKS, kde byla za účasti zástupců OC a SŽDC odsouhlasena finální podoba textu PKS SŽDC na období 1.2.2018 - 31.12.2019.

 

Text PKS SŽDC 2014  je k dispozici v NABÍDCE PV OSŽ SŽDC, s.o. v kategoriích:

-    Ke stažení

nebo     

-   Intranet SŽDC - dokumenty odboru personálního - Text PKS SŽDC 2014

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor