V úterý 27. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo druhé jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019. Hlavním cílem bylo dokončení prvního čtení celého návrhu kolektivní smlouvy a samozřejmě hledání maximální možné shody mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců.

Dne 20. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo první jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2019. Po úvodních procedurálních otázkách byl projednán základní text kolektivní smlouvy a část přílohy 1 PKS (pracovní doba).

Výpis z usnesení z PV OSŽ při ČD, a. s. ze dne 10. 1. 2018 ke stanovisku ke změně organizačního uspořádání generálního ředitelství Českých drah, a.s. s účinností od 1. 2. 2018.

Dne 14. 12. 2017 proběhlo v odpoledních hodinách další kolo kolektivního vyjednávání na ČD, a. s. Předmětem jednání byly poslední 3 níže uvedené rozporné body.

Dne 7. 12. pokračovalo po krátké přestávce kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD, a.s. na rok 2018.

Jak jsme již informovali, přerušení bylo způsobeno zaměstnavatelem, jako reakce na hanlivé články ze strany některých členů FS ČR. Po vysvětlení vedení FS a po konzultaci pana generálního ředitele s vedením PV OSŽ při ČD, a.s. došlo ke shodě nad nutností pokračovat v sociálním dialogu. Jednání začalo v deset hodin ráno diskuzí nad dosud neuzavřenými, nebo rozpornými body. Po poměrně rozsáhlé debatě je výsledkem jednání níže uvedený stav. Další jednání bude dne 11. 12. v odpoledních hodinách.

České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

Za účasti personálního ředitele JUDr. I. Veselého a zástupců odborových centrál působících u Českých drah došlo dne 4. 10. 2017 k dohodě na podobě zásad čerpání a rozpočtu sociálního fondu ČD, a.s. pro rok 2018. Za PV OSŽ při ČD, a.s. se jednání zúčastnili předseda PV OSŽ při ČD, a.s.  Vladislav Vokoun a tajemnice PV OSŽ při ČD, a.s. Věra Nečasová.

V přiloženém souboru naleznete usnesení V. Podnikové konference OSŽ při ČD, a.s., která se konala dne 16. května 2017 v Praze.

 

Na níže uvedeném odkazu najdete shrnutí PKS ČD pro rok 2017

12. ledna 2017

Místo:             Kulturní sál Praha hl. n. - 2. patro, vchod z 1. nástupiště (vedle výpravčích)

Čas:                 zahájení prezence 09:00 hod., zahájení školení 09:30 hod.

Dnes, tj. 6. 12. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání.  Cílem jednání byla snaha najít oboustranně přijatelné řešení několika zbývajících rozporů. S výjimkou dohody nad tarifním nárůstem lze konstatovat, že nad textem PKS panuje v zásadě shoda.

Dne 30. 11. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Za účasti zaměstnavatele se řešili sporné body.  Nadále zůstává rozporem příloha č. 1, čl. 3 – Rozvržení pracovní doby a příloha č. 1, čl. 9 – Směna. S navrženým textem zaměstnavatele OC nesouhlasí. OC připraví na další jednání svůj text do Metodického pokynu, upravující tuto problematiku.

Podkategorie

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor