Za účasti odborových centrál (nově 11) a zaměstnavatele se uskutečnilo dne 12. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2020. Delegace OSŽ se dostavilo ve složení Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová a Štěpán Lev. Po úvodních procedurálních slovech byl projednán základní text PKS.

Debata nad návrhy trvala tři hodiny. V úvodu zaměstnavatel upozornil přítomné na skutečnost potřeby jednotného návrhu ze strany sociálních partnerů, protože v opačném případě nemůže o protinávrzích relevantně diskutovat. Po technické přestávce, kdy došlo ke sjednocení názoru všech odborových centrál, jednání pokračovalo. Předmětem diskuse byl základní text PKS, kdy došlo například k odsouhlasení částky 40 mil. na akce BOZP a zvýšení příspěvku na penzijní připojištění.
Celkem se v základním textu jednalo o 23 změnách, nebo upřesněních. Přestože jsme u všech rozdílných návrhů nedošli k úplné shodě, zásadním rozporem zůstává jediný bod, který se netýká přímo zaměstnanců.
Další kolo se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v dopoledních hodinách. Důvodem takto dlouhé prodlevy je úterní schůzka vrcholného managementu a zástupců OSŽ o jízdních výhodách v Jihomoravském kraji.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 376 hostů a žádný gestor