Dne 26. 10. 2021 se v dopoledních hodinách sešly OC působící u ČD, aby se pokusily najít shodu nad textem PKS ČD, a.s. na rok 2022. Je nesporným faktem, že každá OC měla před zahájením jednání svou představu o podobě návrhu PKS. Pokud jsme chtěli dosáhnout zákonem daného předpokladu jednotného návrhu, muselo dojít k hledání všeobecně přijatelného kompromisu.

Ten se nakonec, po několika hodinách jednání podařilo najít. Konečným výsledkem je výsledkem text protinávrhu, který obsahuje vše, co považujeme za důležité pro zachování sociálního smíru. Našim společným cílem je udržení dosavadní úrovně PKS a dosažení přiměřeného nárůstu mezd.

Protinávrh bude po kontrole textu ze strany OC předán zaměstnavateli. První přímé jednání všech zainteresovaných stran je plánováno na den 9. 11. 2021. O výsledku budeme informovat.

Vladislav Vokoun

Právě přítomno: 290 hostů a žádný gestor