Dne 20.7.2022 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání k druhé změně PKS ČD, a.s. pro rok 2022. Úvodem zaměstnavatel informoval o ekonomické situaci ve společnosti ČD, a.s.

Jednání předcházelo zaslání návrhu druhé změny PKS ČD, a.s. od zaměstnavatele s navrhovanou jednotnou částkou 1 tisíc korun do tarifních stupňů a prodloužení platnosti PKS ČD, a.s. až do konce roku 2023. 

Dne 18.7.2022 proběhlo jednání všech odborových organizacích působících na ČD, a.s. s výsledkem společného protinávrhu 2,5 tisíce korun do všech tarifních stupňů včetně smluvních mezd do 60 tisíc korun a mimořádnou odměnou ve výši 6 tisíc korun pro všechny zaměstnance včetně smluvních mezd do 60 tisíc korun.

Zaměstnavatel neakceptoval návrh odborových organizací a předložil upravený návrh, který byl totožný s předchozím, až na vyplacení mimořádné odměny 4 tisíce korun pro všechny zaměstnance a navýšení do všech tarifů o 200 Kč od 1.1.2023.

V tuto chvíli nebylo zatím dosaženo shody, ale věříme, že na dalším jednání odborových organizací se zaměstnavatelem dne 1.8.2022 tak nastane.

Jednání odborových organizací se zaměstnavatelem probíhají, dle našeho názoru korektně.

Další jednání odborových organizací proběhne dne 27.7.2022.

 

Štěpán Lev
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

 

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor