Odborovým centrálám byl dne 29.6.2022 zaslán návrh zaměstnavatele na Druhou změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022. Odborové centrály působící na ČD, a.s. se sešly dne 18.7.2022, aby se dohodly na společném protinávrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli.

První jednání o „Druhé změně PKS ČD, a.s.“ zaměstnavatel svolal na pondělí dne 20.7.2022. Všechna jednání, která se následně uskutečnila, probíhala z našeho pohledu korektně a konstruktivně.

Ke konečné dohodě zaměstnavatele a odborových centrál došlo dne 3.8.2022. Na jednáních nám zaměstnavatel nastínil současnou, ne příliš příznivou ekonomickou situaci společnosti ČD, a.s. Zároveň zaměstnavatel vnímá problémy vzniklé zvyšující se inflací v ČR.  Ujistil všechny odborové centrály, že je jejich prioritou zabezpečit stabilizaci zaměstnanosti na ČD.

Dohoda o zmírnění inflace pro rok 2022

Pro všechny zaměstnance ČD, a.s. vyplatí zaměstnavatel mimořádnou odměnu ve výši 7 500,- Kč ve výplatě za měsíc srpen.

Uzavřená Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a. s. na rok 2023

Od 1.1.2023 navýšení do všech tarifních stupňů o 5,2 %, včetně smluvních mezd do 60 000,- Kč. Všechna ostatní ustanovení, která byla nasmlouvána v PKS ČD, a.s. pro rok 2022 platí rovněž pro rok 2023, včetně ponechání inflační doložky ve stejném znění. Při změně vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. „stravné a stravovací náhrady“ bude zaměstnavatel reflektovat navýšení v horních sazbách platného znění „vyhlášky“ pro rok 2022 i pro rok 2023.

V průběhu kolektivního vyjednávání jsme zaznamenali mnoho podnětů od našich členů, za které velice děkujeme. Věřte, že rozhodování nebylo vůbec snadné! Bohužel se stalo to, co nikdo nepředpokládal (epidemie covidu, válka na Ukrajině, turbulentní neustálé zdražování základních potravin, ceny energií a pohonných hmot). Všichni se budeme muset s touto nelehkou situací vyrovnat. Dosažená dohoda není optimální, ale možnost otevření Podnikové kolektivní smlouvy je z obou stran kdykoliv možné.

 

Za kolektivní vyjednavače OSŽ Štěpán Lev, předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

 

Právě přítomno: 296 hostů a žádný gestor