Společné prohlášení odborových centrál působících při OŘ Praha:

Dne 9.1.2019 proběhlo společné jednání odborových organizací při OŘ Praha se zaměstnavatelem v sídle OŘ, kde byly projednávány tyto předložené materiály:

 1. Zásady čerpání FKSP OŘ Praha pro rok 2019

 2. Pokyny k výkonovým a mimořádným odměnám pro rok 2019

 3. Pokyny k stanovení ceny poukázky pro rok 2019

 4. Plán akcí BOZP sociálního charakteru pro rok 2019

 5. Vyhodnocení akcí BOZP sociálního charakteru za rok 2018

 6. Dodatek k Pokynům o výkonové odměně pro vyjmenovaná pracoviště se zvýšenou zátěží pro rok 2019

Všechny předložené materiály byly projednány a schváleny oprávněnými stranami.

Oblast FKSP přibližně zachovává a rozšiřuje benefity roku 2018.

Pracoviště s nárokem na zvýšenou výkonovou odměnu:

 1. Praha hl.n. (směnový dozorčí, výpravčí dispoziční, hlavní panelista A, B, C) - navýšení + 10%

 2. P. Vršovice (výpravčí osobní nádraží) - navýšení + 5%

 3. P. Smíchov (výpravčí osobní nádraží hlavní + panel) - navýšení + 4%

 4. Nymburk hl.n. (výpravčí staniční a traťový) -  navýšení + 4%

 5. Kralupy n/Vlt. (výpravčí dispoziční a panelista) - navýšení + 4%

 6. Kolín (výpravčí PPV) - navýšení + 4%

 7. Libeň (výpravčí dispoziční PPV + zátěžový) - navýšení  + 4%

 8. Nově Beroun (výpravčí osobní nádraží hlavní + panel) - navýšení + 4%

 

Do doby stanovení přídělu FKSP pro rok 2019 je umožněno čerpání příspěvku na individuální rekreaci pro termín uskutečnění akce v období od 1.1. – 30.4. 2019.

Žádost o příspěvek na dětské tábory lze realizovat průběžně během roku.

 

Příští jednání proběhne 6.2.2019


Právě přítomno: 398 hostů a žádný gestor