Sečteno, podtrženo, výpravčím z České Lípy se nelíbí záměr Ing. Martina Koleše, náměstka pro řízení provozu OŘ Hradec Králové, zrušit v České Lípě hl. n. funkci výpravčího vnější služby a nahradit ji staničním dozorcem. Českolipští výpravčí se proti návrhu Martina Koleše tvrdě postavili.

Hrany měla obrousit čtvrteční (16. 5. 2019) odpolední schůzka, svolaná předsedou ZO OSŽ Mladá Boleslav Liborem Šimůnkem do České Lípy, které se za OSŽ zúčastnili tajemníci PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček a Miroslav Maincl, ale ani tady se názory obou stran po více než dvouhodinovém jednání příliš nesblížily, spíše naopak. „Tahle schůzka přinesla ještě více otazníků,“ povzdechl si na závěr jeden z účastníků.

Ale zpět k obsahu jednání. „Chceme znát vizi, chceme se dozvědět, co vás k záměru snížit počet výpravčích v České Lípě vedlo,“ zopakovali v úvodu jednání přítomní zaměstnanci. Snížení počtu výpravčích v České Lípě podle Martina Koleše vyplynulo z modernizace stanice, která již byla dokončena a během níž bylo proinvestováno zhruba 1,5 miliardy korun. „Je to standardní postup, po dokončení si necháváme určitou časovou rezervu. Uběhl rok, poruchy jsou minimální, řízení si sedlo, tak jsem dal pokyn k ustavení změny obsazení. To je ten pravý důvod, proč chceme nahradit venkovního výpravčího staničním dozorcem. To není žádný blesk z čistého nebe, vycházíme z personálního obsazení v jiných stanicích a bylo to konzultováno se zaměstnanci nižších složek, kteří znají místní specifika,“ zdůvodnil Koleš své rozhodnutí. „Navíc nevidím důvod, proč kvůli mimořádnostem držet vyšší početní stav,“ pokračoval Martin Koleš. „Dobré časy končí. Z mého pohledu není na co čekat, proto to rozhodnutí padlo. Pro firmu je levnější, když se jeden den nejezdí, než když tam vydržuje zaměstnance pro případ mimořádností,“ dodal s tím, že on osobně nemá pocit, že by rozhodl chybně, nebo že by svým rozhodnutím ohrozil bezpečnost provozu. „Musím postupovat s péčí řádného hospodáře, ale rozumím tomu, že vám to nevyhovuje. Nicméně si myslím, že ti, kteří odejdou (někteří výpravčí pohrozili při realizaci této změny odchodem od SŽDC), se po čase zase vrátí zpátky.“ Tímto opatřením chce Martin Koleš zároveň řešit nedostatek výpravčích: „Výpravčí je úzký profil,“ připomenul.

Výpravčí, odboráři (vedle zástupců OSŽ se schůzky zúčastnili i zástupci ADP) i zaměstnanci Martinu Kolešovi vyčítali, že se nedostatek výpravčích, který je důsledkem špatné personální politiky zaměstnavatele (SŽDC), řeší na úkor bezpečnosti provozu. A také jej upozornili na nezastupitelnost výpravčích v případě mimořádností. „Rozumím tomu, že zaměstnavatel potřebuje zajistit provoz, ale na leckdy zbytečné pracovníky hlídacích agentur na nádražích peníze má, ale na ty lidi peníze nejsou?“ přidal se Miloš Paleček. „Zrušení laufky znamená zvýšení tlaku a nároků na dispozičního výpravčího a ten v tom fofru může udělat přehmat. Kdežto když jsou tam dva, tak ten druhý ho včas může zastavit.“

Na závěr se účastníci schůzky, kterých se sešlo zhruba dvacet, shodli alespoň na prohlášení, v němž se mimo jiné praví, že zaměstnanci železniční stanice Česká Lípa berou na vědomí provedení odborného dohledu ze strany OŘ Hradec Králové nad výkonem funkce výpravčího podle časového harmonogramu po dobu 10 pracovních dní, nicméně varují před aplikací úspory výpravčího vnější služby Česká Lípa hl. n. a požadují zastavení a ukončení tohoto úmyslu. Zároveň také upozorňují na potenciál přímého snížení bezpečnosti řízení železniční dopravy a zvýšení bezpečnostního rizika.

Byť Martin Koleš označil jednání „za velmi slušné a korektní“, s některými body uvedenými v prohlášení nesouhlasil, například s tím, že plánovaná změna s sebou přinese dodatečný požadavek na zajištění bezpečnostních přestávek dle zákoníku práce. „Beru na sebe osobní odpovědnost za toto rozhodnutí, pokud nastane,“ uzavřel Martin Koleš.

Michael MarešPrávě přítomno: 187 hostů a žádný gestor