Tentokrát na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, v Praze 23. května, členové PV přivítali za hospodářské vedení SŽDC Ing. Hanu Kohoutovou a Bc. Jitku Dolejšovou, omluven byl jak personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký, tak i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jednání PV řídil jeho předseda Petr Štěpánek, který v úvodu informoval o jednání Ústředí OSŽ (22. 5.), zmínil se o stavu členské základny, čerpání rozpočtu OSŽ, který je vyrovnaný, či o projednání zprávy o poskytování právní pomoci členům.

Petr Štěpánek se také účastnil jednání dvou pracovních (profesních) skupin elektro a sdělovací a zabezpečovací, které mají participovat na připravované novelizaci Katalogu prací. Jeho slova doplnil tajemník PV Miroslav Maincl s tím, že i řízení provozu bude mít svoji skupinu, která by se vyjádřila ke Katalogu prací. „Není to o tom, že bychom se scházeli každých čtrnáct dní, ale až dostaneme návrh, tak jej budeme připomínkovat i s využitím elektronické pošty,“ dodal. Jak dále poznamenal, v České Lípě jednali zástupci OSŽ o záměru nahradit venkovního výpravčího staničním dozorcem, což se zaměstnancům moc nelíbí. Zatím je závěr takový, že bude v denních směnách sledována práce výpravčího a k vyhodnocení se pak uskuteční schůzka. Miroslav Maincl se také zmínil o účasti na předvedení nových uniforem, tady si uniformu vyzkoušel i generální ředitel SŽDC. Podle názoru Maincla jsou uniformy kvalitnější, než současné a bylo by dobré, kdyby byla vypsána i soutěž na obuv, aby to spolu s uniformou ladilo.

K návštěvě sjezdu členů maďarských železničních odborů, kde byl i s předsedou OSŽ, se pak poznámkou vrátil Petr Štěpánek. Host jednání, JUDr. Petr Večeř, poté podrobněji zmínil o materiálu, který pojednává o poskytování právní pomoci a byl projednán na Ústředí OSŽ. Celá zpráva bude zveřejněna také v Obzoru. Hovořil i o vzdělávání a kurzech, které jsou od září připraveny pro členy a funkcionáře OSŽ. K jeho vystoupení pak poznamenal jeden ze členů PV, že se domnívá, že vedoucí zaměstnanci by měli být rádi, že poskytnutím rychlé právní pomoci chráníme členy při mimořádných událostech, „ale setkávám se i s opačným postojem k této aktivitě odborů,“ poznamenal Pavel Lněnička.

Podnikový výbor se pak věnoval otázkám kolem přípravy Katalogu prací, očekávaným změnám, novým názvům povolání atd. Podle Petra Štěpánka by měl „Katalog“ zohlednit změny v činnostech u jednotlivých povolání. „Některé profese zmizí, některé budou nově zřízeny, zatím nevíme, co přesně nás čeká, proto máme zřízené při PV pracovní skupiny, které se k tomu budou vyjadřovat,“ dodal Štěpánek. Slovo pak dostala Ing. Hana Kohoutová, která seznámila členy s provedenými personálními změnami u OŘ SŽDC a s údaji o mzdách a stavu zaměstnanců. Údajů byla celá řada, další její informace, řečeno v kostce, se týkaly výplaty náborového příspěvku, jmenování zástupců odborných oddělení GŘ v komisích pro přípravu novelizace Katalogu prací, zavádění nové aplikace STKR pro plánování a schvalování dovolené zaměstnanců. Na otázky, které se týkaly hospodaření s prostředky FKSP, odpovídala Bc. Jitka Dolejšová, týkaly se organizování společenských akcí, jejich dokladování, pozvánek, ale i delimitace finančních prostředků, pronajímání sportovních hal, co je možné hradit, nároků na poskytování stravenek a zavádění elektronických stravenek.

V bodu „různé“ se pak jednání PV vrátilo ještě k návrhům na jednotné oblečení u zaměstnanců na pracovištích CDP; k tomuto tématu zazněly i názory, že by mohly být poskytnuty finanční prostředky zaměstnanci na zakoupení oblečení podle jeho výběru, což by se asi vymykalo představě o jednotném oblečení! A několik sdělení na závěr: finálové utkání ve fotbale čtyř mužstev postupujících ze dvou oblastních kol se koná v České Třebové 18. června. V letošním roce bude společné setkání členů podnikových výborů SŽDC a ŽSR s našimi slovenskými kolegy ve dnech 29. - 31. října, tentokrát ve slovenském Strečně.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor