Dne 3.7.2019 se sešla na půdě GŘ SŽDC pracovní skupina pro řešení problematiky OOPP a stejnokrojových součástek.

V úvodní části jsme byli seznámeni se všemi úpravami, které byly provedeny na nových uniformách. Došlo ke sjednocení loga SŽDC, prodloužení košil, kalhot i sak. Z puloverů a vest zmizely kritizované proužky. Celkem zdařile, alespoň z našeho pohledu, se firma vypořádala s velmi kritizovanou dámskou bundokošilí. Během příštího roku by se mohli první zaměstnanci dočkat nových uniforem.

 Zopakovali jsme náš požadavek na nutnost zkoušení nových uniforem zaměstnanci, aby nedocházelo k opakovanému přeposílání zásilek mezi skladem a zaměstnancem. Jedná se o nové střihy oděvů a velké části zaměstnanců nemusí velikost dle dosavadních „měřenek“ vyhovovat.  Jednou z našich připomínek je i to, že k novým uniformám by mělo také dojít ke zkvalitnění služební obuvi. Není výjimkou, že zejména venkovní výpravčí si dnes pořizují kvalitní obuv ze svých prostředků.

Zaměstnavatel dále upozornil, že je třeba čerpat výstrojní v letošním roce a nejde si je vyšetřit na nové uniformy. Ze strany OSŽ zazněl požadavek na možnost převedení větší části bodů než 10% do dalšího roku. Počet bodů v souvislosti s přestrojením na nové uniformy bude ještě řešen.

Byla prodloužena lhůta pro zasílání připomínek k předpisu Zam3. Od OSŽ byl již návrh odeslán. Chceme řešit nárokovost na uniformy i u pracovníků na DPČ či VPČ, zvýšit příspěvek na údržbu jak uniforem, tak i pracovních oděvů atd. Dlouho se hovoří i o sjednocení povinných a nepovinných bodů. Bylo nám přislíbeno, že se vedení společnosti všemi připomínkami bude vážně zabývat.

Vlnu nevole zvedl mezi našimi členy požadavek na jednotné oblečení (v podstatě uniforem) na obou CDP. Byli jsme ubezpečeni, že se jedná pouze o jednu z možností, jak situaci řešit. Každopádně proběhne zkoušení na vytipovaných zaměstnancích CDP Praha a Přerov. Situace bude po zkoušení vyhodnocena a touto otázkou se budeme dále zabývat. V dnešní době platí na obou CDP předepsané zásady oblékání, tzv. dresscode.

U OOPP došlo k odlehčení gramáže u výstražných oděvů a výstražných vest a to v letní i zimní variantě. Byly nám představeny nové výstražné vesty s kapsami nahoře i dole a novým druhem pracovní obuvi..

Dále jsme byli ujištěni, že se zaměstnavatel zabývá i našim požadavkem z minulého jednání na zavedení fleecových vest jako jednu z možností pracovního oděvu místo monterkové blůzy.

Další jednání pracovní skupiny OOPP je naplánováno na měsíc září.

 

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor