Po řadě dílčích přípravných jednání se ve čtvrtek 17. 10. 2019 uskuteční společné jednání vedení Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a zástupců všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijního jízdného. Účelem společného jednání je jednak nalezení shody na novelizaci Tarifu „režijního jízdného“ MD ČR a dále také dohoda na způsobu zajištění fungování režijního jízdného ve vlacích Českých drah v regionální dopravě pro příští období.

Odborové sdružení železničářů i ostatní odborové organizace na železnici jednoznačně preferují taková řešení, která zajistí udržení síťového charakteru režijního jízdného, nikoliv jeho roztříštění podle jednotlivých krajů. O výsledcích společného jednání vás budeme neprodleně informovat.

Mgr. Martin Malý
předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 335 hostů a žádný gestor