Členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC se sešli 12. prosince v Praze, týden po podepsání PKS na rok 2020, a zaznělo i poděkování kolektivním vyjednavačům za odvedenou práci. Jak poznamenala Lydie Vatterová, která zvlášť poděkovala vedoucímu kolektivních vyjednavačů Petru Štěpánkovi: „Není snadné vyrovnat se s psychickým tlakem, pomluvami a podezíráním, které se objevují na adresu vyjednavačů,“ dodala.

Za nekorektní považuje Pavel Lněnička, předseda ZO CDP Praha a již tři roky účastník kolektivního vyjednávání, postoj některých zástupců odborových centrál, kteří nedodržují dohodnutá ujednání. Podle Petra Štěpánka (na snímku) bylo letošní jednání hodně „nestandardní“ a bude nutné změnit Dohodu o pravidlech kolektivního vyjednávání. Jednání PV, které bylo tentokrát více slavnostní a pohodové, zahájil předseda PV Petr Štěpánek přivítáním členů a zároveň omluvou, že se jednání nezúčastní zástupci hospodářského vedení SŽDC. V rámci kontroly plnění úkolů z minulých jednání také poděkoval za práci zaměstnancům oddělení BOZP-Ú a ESO, které zpracovaly řadu připomínek k novelizaci předpisů a které byly podnikovým výborem zaslány zpět zaměstnavateli.

Členům PV se také krátce představil zástupce TÚDC a předseda ZO Bořek Pecina, který byl navržen a následně zvolen do PV. Nahradil odstupujícího člena Ing. Vladimíra Vinklera, který odchází do důchodu. Tomu poděkoval za dlouholetou spolupráci předseda PV Petr Štěpánek. Jaký byl poslední den kolektivního vyjednávání, kdy se ještě rozhodovalo o výši příspěvku na dopravu, přiblížil Petr Štěpánek. Jeho slova doplnil tajemník PV Miroslav Maincl informací, že celá PKS s dalšími prováděcími předpisu je již na webu OSŽ a on teď nejvíc řeší dotazy bývalých zaměstnanců, jestli také dostanou nějaký příspěvek a jejich další dotazy. „Nemůžeme důchodce vynechat, musíme myslet i na ně, jsou to naši členové,“ dodal Maincl.

V současné době má také řadu dotazů na cestování v Jihomoravském kraji. Nejvíc dotazů je od nečlenů, kteří se ptají „co jste pro to jako odboráři udělali?“ doplnil Jaromír Strýček. Kolem této problematiky a změn, které nastaly vstupem nových dopravců, nejen v Jihomoravském kraji, se také hodně diskutovalo. K této věci, jak probíhala jednání a co bylo v silách jeho a OSŽ, se podrobně vyjádřil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zmínil se o účasti generálního ředitele SŽDC na jednání obou republikových rad na Seči 4. prosince a následně na jednání zástupců hospodářského vedení SŽDC a Českých drah, které se týkalo režijních výhod v Jihomoravském kraji. U tohoto jednání ale už nebyl ani on, ani první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, a k žádné dohodě o společném řešení používání režijek ve vlacích JMK mezi těmito subjekty bohužel nedošlo a každá společnost bude postupovat v této věci samostatně.

Podle Petra Štěpánka se nyní čeká na opatření, které by měly vydat České dráhy, že pokud přijde držitel režijky který má „prolongováno“, měl by mít možnost pořídit si na pokladnách ČD časový příplatek k režijce na vlaky ČD objednávané JMK za 1500 Kč. „Je potřeba lidem, a hlavně členům odborů, vysvětlovat, proč se nepodařilo dohodnout v JMK jiný způsob řešení a je zaveden tarif, který nutí lidi připlatit si k režijce další poplatek za použití vlaků ČD objednávaných JMK,“ dodal Pavel Lněnička.

Předseda OSŽ na závěr své návštěvy jednání PV poděkoval všem členům za jejich práci a popřál všem rodinnou pohodu a pevné zdraví do další činnosti. Na závěr jednání se pak řešily organizační věci, výjezdní jednání členů PV, ale i organizování sportovního turnaje v nohejbalu. Také předseda PV Petr Štěpánek spolu se svými kolegy poděkoval za věcné jednání a spolupráci, popřál všem hezké vánoční svátky a pohodu. Po skončení oficiální části pak ještě mnozí členové pokračovali v diskusi a přátelském posezení.

Miroslav Gloss


Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor