V měsíci lednu proběhla školení k PKS SŽDC na rok 2020 na šesti různých místech naší republiky. První proběhlo v Praze 9.1., následovaly Pardubice 10.1., České Budějovice 14.1., Plzeň 15.1., Brno 20.1. a jako poslední Přerov 27.1.2020.

O tyto školení je již tradičně velký zájem. Celkem se zúčastnilo více než 220 posluchačů, kterým byly vysvětleny nejen změny v nové PKS, ale také popsán nelehký průběh celého kolektivního vyjednávání. Všechna školení proběhla i za účasti zaměstnavatele, zástupce odboru personálního.  Byla zodpovězena spousta dotazů a to nejen k PKS, ale i z oblasti BOZP, FKSP či portálu STKR.

Velmi zajímavou prezentaci si připravilo ESO OSŽ, která byla vždy zaměstnanci tohoto oddělení na školeních odborně okomentována. Tuto prezentaci najdete v sekci PV OSŽ SŽDC v záložce PKS SŽDC. Dále je zde i ke stažení PKS na rok 2020 včetně 1.změny PKS.

 Na našich stránkách došlo k dalším dílčím úpravám, aktualizacím dokumentů a snad i ke zlepšení přehlednosti.

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl


Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor