Po dohodě vedení PV OSŽ Správy železnic vzešel návrh  na čerpání C-FKSP, který byl dnes (21.3.2020) odpoledne odeslán generálnímu řediteli Správy železnic a všem odborovým centrálám působících u Správy železnic.

Zároveň konzultujeme se zaměstnavatelem další kroky ke zmírnění šíření nákazy koronaviru. Velké poděkování všem lidem, kteří i v této těžké době zajišťují nepřetržitý provoz. Máte náš úpřímný obdiv a jsme vám neustále k dispozici.

 

Věc: Návrh na změnu rozpočtu C-FKSP na rok 2020

Vážený pane generální řediteli, 

Vzhledem k aktuální situaci, kdy z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti s epidemií COVID-19 PV OSŽ Správy železnic navrhuje upravit rozpočet a zásady čerpání C-FKSP takto:

- dle zásad C-FKSP, článek 3.2.7.2. poskytovat sociální výpomoc lidem, kteří budou

   mít nařízenou karanténu a dostávají proto pouze 60 % obvyklého příjmu

- umožnit centrální nákup vitamínů nebo jiných vhodných prostředků na posílení

   imunity zaměstnanců (v tomto případě je nutná změna zásad C-FKSP).

Finančních prostředky pro tyto účely by se daly získat předisponováním poměrné části prostředků zatím rozpočtovaných v C-FKSP na kulturu a sport takto:

V současné situaci lze rozumně předpokládat, že i při tom nejoptimističtějším předpokladu dalšího vývoje se minimálně do prázdnin z důvodu opatření proti šíření epidemie nebudou pořádat žádné kulturní a sportovní akce. Naopak od září by se už možná mohlo postupně něco začít dít, což ale v dnešní době nikdo neodhadne. Je třeba situaci pečlivě sledovat a podle vývoje přehodnotit.

Proto navrhujeme ponížit dosavadní finanční prostředky v rozpočtu na sport a kulturu takto:

Z celkové částky na sport a kulturu vypočítat 8 dvanáctin a od této částky potom odečíst již vyčerpané finanční prostředky za leden a únor 2020. Výsledná částka by se převedla na výše navržené nové využití.

Současně také vzhledem k aktuálnímu zákazu cestování mimo ČR a různým zákazům vstupu cizinců na území států, které jsou destinacemi rekreací našich zaměstnanců dojde i při úhradách storna (jejíž kompenzaci z C-FKSP jsme již zaměstnavateli navrhovali ke zvážení – pokud to umožní legislativa) pravděpodobně k poklesu potřeby finančních prostředků z C-FKSP na individuální rekreaci. Kvalifikovaně odhadnout úsporu a takto vypočtenou částku také navrhnout převést na výše navržené nové využití.

Musíme konstatovat, že náš dřívější postoj neprodloužit čerpání akcí do konce dubna při neschválení plánu akcí na rok 2020, který přišel od zaměstnavatele, potvrzuje naši předtuchu, že čerpání C-FKSP musí být v dnešní době využito úplně jinak.

Navrhujeme řešit a projednávat tuto problematiku prostřednictvím elektronické komunikace.

Za PV OSŽ

Předseda

Štěpánek Petr v.r.

V Pardubicích 21. března 2020

 

 

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor